2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก

คอบช. ร่วมกับ ภาคประชาสังคม ๑๓๐ องค์กร คัดค้านร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ... ชี้ชัด ลิดรอนสิทธิผู้บริโภค ขัดรัฐธรรมนูญ

590514 medical

ในวันที่ 13 มีค. 61 นี้ เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นางสาวชนัญชิดา ตัณฑะผลิน เลขานุการคณะอนุกรรมด้านบริการสุขภาพ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) และ นายพชร แกล้วกล้า ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม 130 องค์กร จะเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คัดค้านร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ...

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล

ผู้บริโภคเรียกร้อง สธ.ตรวจสอบค่ารักษาแพง แนะ ก.พาณิชย์คุมค่ารักษาพยาบาล และCSR ไม่ใช่คำตอบ

610205 news3ผู้บริโภคเรียกร้อง สธ.ตรวจสอบค่ารักษา และ ก.พาณิชย์คุมค่ารักษาพยาบาล เรียกร้องไปแพทยสภาตั้งคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานค่าวิชาชีพแพทย์ และเรียกร้องไปยัง กระทรวงสาธารณสุขและ สนช. ออกมีกฎหมายตั้งคณะกรรมการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบสาธารณสุขแบบ one stop service

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล

ปฏิรูประบบการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพ สปส. กรณี รพ.เดชา

590514 medical

คณะอนุกรรมการฯ คอบช. และชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตนเปิดช่องให้ผู้ประกันตนร้องเรียนการบริการ และปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพ รพ. พร้อมหนุนผู้ประกันตนปกป้องสิทธิตัวเอง

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล

ภาคปชช.ย้ำ 'ระบบหลักประกันสุขภาพ' ต้องเสมอภาค เภสัชชนบทชี้ รพ.ขาดยา สธ.จะแก้ปัญหาอย่างไร

590214001

เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านบริการสุขภาพ (คอบช.ด้านบริการสุขภาพ) แถลงการณ์สนับสนุนเจตนารมณ์กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ย้ำระบบหลักประกันสุขภาพต้องเสมอภาค ไม่แยกรวย-จน ด้านเภสัชชนบทชี้โรงพยาบาลขาดยาเพื่อมารักษาประชาชน พร้อมจี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนยา

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล

คอบช.ชี้ฉุกเฉินยังพบปัญหา จี้รัฐเร่งแก้ปัญหาบริการสุขภาพอย่างจริงจัง

IMG 7418

คอบช. นักวิชาการ หน่วยงาน และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 50(5) เผยการใช้สิทธิฉุกเฉินพบปัญหาค่ารักษาแพง แนะผู้ป่วยเลือกเข้าโรงพยาบาลรัฐ หลีกเลี่ยงโรงพยาบาลเอกชนนอกสัญญา ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล

ปชช.กว่า 400 จี้ผู้ว่ากทม.ยกระดับศูนย์สาธารณสุขสู่รพ.ชุมชนลดการแออัด พร้อมผลักให้มีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

IMG 1374

วันนี้ (19 ต.ค. 58) กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเขตพื้นที่ กทม. และคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครกว่า 400 คน รวมตัวกันยื่นข้อเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้มีการยกระดับศูนย์สาธารณสุขที่มีความพร้อมให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนในทุกเขต ให้มีกองทุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในพื้นที่ กทม. อย่างแท้จริงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนกทม. พร้อมดูแลประชาชนที่ไม่มีเลข 13 หลักหรือไม่สามารถยืนยันสิทธิได้

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...

  • 1
  • 2