2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก

คอบช. ยื่นข้อเสนอควบคุมราคาบริการด้านสาธารณสุขต่อกรมการค้าภายใน

630224 news1
วันที่ 24 ก.พ. คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) นำโดยนางสาวสุภัทรา นาคะผิว ประธานอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านบริการสุขภาพ เข้าพบอธิบดี​กรมการค้าภายใน โดยนายประโยชน์​ เพ็ญสุต​ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน​ กระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวแทนรับข้อเสนอ

องค์กรผู้บริโภค ตอบโต้กรมการค้าภายใน แจ้งราคายาออนไลน์ ไม่แก้ปัญหายาราคาแพง ต้องสร้างการมีส่วนร่วม


611211 news2
องค์กรผู้บริโภค ตอบโต้กรมการค้าภายใน แจ้งราคายาออนไลน์ ไม่แก้ปัญหายาราคาแพง หยุดฟังเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน ต้องให้ผู้บริโภค ผู้ป่วย และครอบครัวที่เดือดร้อนจากค่ารักษาพยาบาลแพง มีส่วนร่วม

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน(คอบช.) สำรวจการรับรู้ของผู้ประกันตน

611101 news
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน(คอบช.) สำรวจการรับรู้ของผู้ประกันตน ตามมาตรา 63(7) ใน พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2558)

คอบช.ยื่น 4 ข้อเสนอค่ารักษาแพง ควบคุมราคาบริการด้านสาธารณสุข

610511 news1

คอบช.เข้ายื่น 4 ข้อเสนอกระทรวงพาณิชย์ จัดการค่ารักษาแพง ให้บริการสาธารณสุขเป็นบริการควบคุม รพ.ต้องส่งต้นทุนการรักษา กำหนดราคาค่ายา ค่ารักษา รวมทั้งพัฒนาระบบร้องเรียน

คอบช. ร่วมกับ ภาคประชาสังคม ๑๓๐ องค์กร คัดค้านร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ... ชี้ชัด ลิดรอนสิทธิผู้บริโภค ขัดรัฐธรรมนูญ

590514 medical

ในวันที่ 13 มีค. 61 นี้ เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นางสาวชนัญชิดา ตัณฑะผลิน เลขานุการคณะอนุกรรมด้านบริการสุขภาพ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) และ นายพชร แกล้วกล้า ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม 130 องค์กร จะเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คัดค้านร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ พ.ศ...

ผู้บริโภคเรียกร้อง สธ.ตรวจสอบค่ารักษาแพง แนะ ก.พาณิชย์คุมค่ารักษาพยาบาล และCSR ไม่ใช่คำตอบ

610205 news3ผู้บริโภคเรียกร้อง สธ.ตรวจสอบค่ารักษา และ ก.พาณิชย์คุมค่ารักษาพยาบาล เรียกร้องไปแพทยสภาตั้งคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานค่าวิชาชีพแพทย์ และเรียกร้องไปยัง กระทรวงสาธารณสุขและ สนช. ออกมีกฎหมายตั้งคณะกรรมการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบสาธารณสุขแบบ one stop service

เนื้อหาอื่นๆ...