2nd benefit

2nd benefit

ตัวแทนคนรักหลักประกันสุขภาพ 4 ภาค ยื่นหนังสือผู้ว่าฯ เมืองเพชร ฝากถึงนายกฯตู่ ยุติแก้ก.ม.บัตรทอง

press 130760 web02

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ 4 ภาค  ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ กรุงเทพมหานคร  เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ยุติแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม

          วันนี้ (13 ก.ค.60) ณ ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ 4 ภาค จำนวน 50 คน  นำโดย นายพงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์  น.ส.วิภารัตน์  พิพัฒน์เตชากร  ตัวแทนภาคตะวันตก นางอรกัลยา พุ่มพึ่ง  ตัวแทนภาคกลาง นางชุลีพร ด้วงฉิม ตัวแทนกรุงเทพฯ และนางสุภาวดี วิเวก ตัวแทนภาคตะวันออก  เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ให้ยุติกระบวนการแก้ไขก.ม.บัตรทอง และเริ่มต้นใหม่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าฯ เป็นผู้แทนรับหนังสือ

          นายพงษภัทร  หงส์สุขสวัสดิ์ ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า “การแก้กฎหมายหลักประกันในครั้งนี้มีผลกระทบกับประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ชายขอบที่ต้องรอพิสูจน์สถานะ และการให้ประชาชนร่วมจ่ายซึ่งอาจมีผลกระทบกับประชาชนในอนาคตได้ ควรจะหาข้อสรุปร่วมกันก่อนจึงจะแก้ไข ก.ม.และหวังว่ารัฐบาลจะนำข้อเรียกร้องของภาคประชาชนเป็นแนวทางแก้ไขด้วย”

          ด้าน นางชุลีพร  ด้วงฉิม  ตัวแทนกรุงเทพฯ  กล่าวว่า “การแก้ พ.ร.บ.ฉบับนี้หากแก้แล้วถอยหลังกลับไปแย่กว่าเดิมก็ไม่เป็นการดี อย่างที่ผ่านมา สปสช.เองก็บริหารจัดการได้เป็นอย่างดี สามารถประหยัดงบประมาณกว่า 53,000 ล้านบาท  ดังนั้นอยากให้มีการทบทวนเรื่องการแก้ก.ม.บัตรทองครั้งนี้ด้วย”

          ด้าน นางสาววิภารัตน์ พิพัฒน์เตชากร ตัวแทนภาคตะวันตก กล่าวว่า “ที่มาวันนี้อยากเป็นเสียงหนึ่งของพลเมืองในประเทศ อยากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยส่งเสียงไปยังรัฐบาล หากจะมีการแก้ ก.ม.บัตรทอง ควรจะมีการทบทวนให้มาก อาจจะต้องค่อยๆ ไปช้าๆ คุยกันให้ตกผลึกทั้งในภาคประชาชนและรัฐบาล ใน 14 ประเด็น ซึ่งแท้จริงภาคประชาชนไม่ได้ค้านหมดทุกประเด็น เพียงแต่อยากให้มีเวลาในการแก้ไขให้มากขึ้นกว่านี้ ทบทวนกันให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน”

          ด้าน นายณัฐวุฒิ  พรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “เข้าใจและเห็นใจทุกคนที่พยายามแก้ไขปัญหานี้ ตนเองทำงานที่ต้องดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้อง ก็อยากให้มีการปฎิรูประบบสาธารณสุขเหมือนกัน ซึ่งเป็นปัญหาโครงสร้างของสาธารณสุขที่ไม่ได้ออกแบบให้การบริหารจัดการตรงกับปัญหาของประเทศเท่าที่ควร  ซึ่งอยากให้มีการปฎิรูปกระทรวงสาธารณสุข ช่วงนี้การออกกฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว อาจมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนจำนวนมาก อย่างไรจะนำสิ่งที่พี่น้องมาสะท้อนในวันนี้ยื่นไปยังนายกรัฐมนตรีภายในเวลาที่รวดเร็ว”

          ทั้งนี้กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ 4 ภาค ยังคงยืนยันจุดยืนและเรียกร้อง ข้อเสนอเดิม คือ

1. ขอเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลความเห็นในการแก้ไขกฎหมายที่ยังมีความเห็นต่างต่อสาธารณะและกระบวนการที่เป็นกลาง โปร่งใส ให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเสมอภาค

2. ขอเรียกร้องให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คสช. ออกมาแถลงชี้แจง แสดงความรับผิดชอบยอมรับต่อผลที่จะตามมาจากการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ ไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแก้ไขครั้งนี้จะเป็นอย่างไร

3. ขอเรียกร้องให้ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร แต่งตั้งคณะทำงานที่น่าเชื่อถือ เป็นกลาง และเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการแก้กฏหมายครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการแก้ไขกฎหมาย แม้ว่าท่านจะไม่ใช่ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ตาม

press 130760 web04

press 130760 web03

press 130760 web01