2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก

นักวิชาการ คอบช. แนะผู้บริโภค ตรวจสัญญาก่อนซื้อคอนโด เจอผิดแบบสัญญามาตรฐานโทษหลักแสน

610709
จากกรณี ตัวแทนผู้เสียหายจำนวน 9 ราย ร้องเรียนว่าได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดโครงการแห่งหนึ่งในพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยโครงการได้ใช้สัญญาจะซื้อจะขายที่ไม่ตรงตามแบบมาตรฐาน อช.22 ของกรมที่ดิน อันเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนที่ชื้อห้องชุดดังกล่าว และมีการส่งเรื่องให้กรมที่ดินตรวจสอบ พบว่ามีการใช้แบบสัญญาจะซื้อจะขายผิดกฎหมาย ส่งหนังสือให้โครงการแก้ไข และดำเนินคดีปรับลงโทษตามกฎหมาย

สถานการณ์ที่อยู่อาศัย กับ การคุ้มครองผู้บริโภคไทย แค่ไหนถึงเป็นธรรม?

 home-istock2

วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี สหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น “วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day)” เริ่มขึ้นในปี 1989 (พ.ศ. 2532) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่างๆ ให้ความสนใจกับสถานการณ์อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ตลาดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัญที่เหมาะสม สร้างความตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัยในอนาคต