2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก

ปฏิรูประบบการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพ สปส. กรณี รพ.เดชา

590514 medical

คณะอนุกรรมการฯ คอบช. และชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตนเปิดช่องให้ผู้ประกันตนร้องเรียนการบริการ และปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพ รพ. พร้อมหนุนผู้ประกันตนปกป้องสิทธิตัวเอง

ภาคปชช.ย้ำ 'ระบบหลักประกันสุขภาพ' ต้องเสมอภาค เภสัชชนบทชี้ รพ.ขาดยา สธ.จะแก้ปัญหาอย่างไร

590214001

เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านบริการสุขภาพ (คอบช.ด้านบริการสุขภาพ) แถลงการณ์สนับสนุนเจตนารมณ์กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ย้ำระบบหลักประกันสุขภาพต้องเสมอภาค ไม่แยกรวย-จน ด้านเภสัชชนบทชี้โรงพยาบาลขาดยาเพื่อมารักษาประชาชน พร้อมจี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนยา

คอบช.ชี้ฉุกเฉินยังพบปัญหา จี้รัฐเร่งแก้ปัญหาบริการสุขภาพอย่างจริงจัง

IMG 7418

คอบช. นักวิชาการ หน่วยงาน และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 50(5) เผยการใช้สิทธิฉุกเฉินพบปัญหาค่ารักษาแพง แนะผู้ป่วยเลือกเข้าโรงพยาบาลรัฐ หลีกเลี่ยงโรงพยาบาลเอกชนนอกสัญญา ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ปชช.กว่า 400 จี้ผู้ว่ากทม.ยกระดับศูนย์สาธารณสุขสู่รพ.ชุมชนลดการแออัด พร้อมผลักให้มีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

IMG 1374

วันนี้ (19 ต.ค. 58) กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเขตพื้นที่ กทม. และคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครกว่า 400 คน รวมตัวกันยื่นข้อเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้มีการยกระดับศูนย์สาธารณสุขที่มีความพร้อมให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนในทุกเขต ให้มีกองทุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในพื้นที่ กทม. อย่างแท้จริงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนกทม. พร้อมดูแลประชาชนที่ไม่มีเลข 13 หลักหรือไม่สามารถยืนยันสิทธิได้

คอบช.ชี้รัฐแก้ไขปัญหาค่ารักษาแพงไร้ผล พบค่ารักษารพ.เอกชนสูงถึง 1.4 ล้านบ.

 580722 ExpensiveHhospitalTreatment

คณะอนุด้านบริการสุขภาพ คอบช. เผยผลการศึกษาปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง พบมาตรการรัฐไม่สามารถไม่แก้ปัญหาค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนแพงได้จริง พบใบเสร็จสูงถึง 1.4 ล้านบาท ย้ำรัฐต้องปรับปรุงทั้ง 3 สิทธิให้เท่าเทียม ลลดความเหลื่อมล้ำ มีประสิทธิภาพและประชาชนต้องเข้าถึง

ร้อง 'คกก.พัฒนายา' คุมราคายาที่ต้นทาง ชี้ห้าม รพ.ขายเกินราคา แก้ปัญหาปลายเหตุ

sureerat treemaca

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพชี้แก้ค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนแพงเกินจริงทำได้แค่ปลายเหตุ ให้โรงพยาบาลเอกชนขายยาไม่เกินราคายาที่ติดข้างกล่อง และมีทางเลือกในการซื้อยานอก รพ.ได้เท่านั้น ยันต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือกำหนดราคายาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นหน้าที่ของ คกก.พัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรียกร้องให้เป็นวาระเร่งด่วน พร้อมเรียกร้อง “ยงยุทธ” รองนายกฯ เร่งนำร่าง พ.ร.บ.ยาเข้า ครม.โดยเร็ว ระบุกฎหมายยาฉบับใหม่มีช่องทางกำหนดราคายาที่สมเหตุผลไว้แล้ว

เนื้อหาอื่นๆ...