2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก

คอบช. ค้าน อย.ออกประกาศฉลากจีเอ็มโอให้แจ้งส่วนประกอบตั้งแต่ 5% ขึ้นไปเท่านั้น ปล่อยผีสารประกอบที่ทำจากพืชสัตว์ดัดแปรพันธุกรรมไม่ต้องติดฉลาก ปิดบังข้อมูลผู้บริโภค

 

630331gmo2
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ไม่เห็นด้วยที่ อย.จะออกประกาศฉลากอาหารดัดแปรพันธุกรรม หรือ จีเอ็มโอ ให้แจ้งเฉพาะที่มีส่วนประกอบเกิน 5% เท่านั้น ชี้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคที่จะได้รับข้อมูลการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค อย. และสถาบันโภชนาการ จับมือสุ่มตรวจไขมันทรานส์ในอาหารกลุ่มเสี่ยง พบปริมาณลดลง หลังประกาศใช้กฎหมายควบคุม

IMG 0349
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ อย. และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลตรวจสอบการสุ่มตัวอย่างในผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเสี่ยง พบว่า มีปริมาณไขมันทรานส์ลดลง หลังบังคับใช้กฎหมายห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เมื่อ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

‘ฉลาดซื้อ’ พบ “ไซบูทรามีน – ฟลูออกซิทีน”ยาอันตรายใน 6 อาหารเสริม จากห้างออนไลน์ชื่อดัง 4 แห่ง LAZADA, C mart, 11 street และ Shopee เรียกร้องให้รับผิดชอบต่อสังคม

610611 news1

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มทดสอบซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวน 16 ตัวอย่าง ผ่านช่องทางห้างออนไลน์ชื่อดัง 8 แห่ง ได้แก่ LAZADA,C mart, 11 street, Shopee, Shop at 24, We mall, Watsons, และ Konvy ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมที่ผ่านมา จากการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พบยา “ไซบูทรามีน” และ “ฟลูออกซิทีน” ในอาหารเสริมลดน้ำหนัก 6 ตัวอย่าง

ภาคประชาชน ร้องนายกฯ ยกเลิก 'พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส'

610605 news
เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ร้องนายกฯ พิจารณายกเลิกพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาวิธีการทดแทน และเสนอให้กระทรวงการคลังศึกษาและจัดเก็บภาษีจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง หากพบว่ามีผลกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกร ด้าน คอบช.สำรวจความเห็นประชาชนร้อยละ 91.5 หนุนเลิกใช้

องค์กรผู้บริโภคจับมือภาคธุรกิจยุติการใช้สารพาราควอต ส่งสัญญาณ เราหยุดแล้ว ใยท่านจึงไม่หยุด

610520 news
วันนี้ (20 พ.ค. 61)คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN Thailand) และ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) จัดประชุม "ความร่วมมือองค์กรผู้บริโภค-ภาคธุรกิจ ยุติการใช้สารพาราควอต" เห็นร่วมกันต้องยุติการใช้สารกำจัดวัชพืชในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาราควอต เพื่อความปลอดภัยของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค พร้อมเสนอนายก-กรรมการวัตถุอันตรายประกาศยกเลิกการใช้สารพาราควอต

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเรียกร้องนายกฯ – กรรมการวัตถุอันตราย แบนพาราควอต

610518 news

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ขอนายกรัฐมนตรี และกรรมการวัตถุอันตราย สั่งยกเลิกการใช้พาราควอตในการประชุมวันที่ 23 พฤษภาคม นี้ ชี้ข้อมูลนักวิชาการระบุชัดถึงอันตราย ตกค้างในสิ่งแวดล้อมร สัตว์และคน

เนื้อหาอื่นๆ...