2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก

‘ฉลาดซื้อ’ พบ “ไซบูทรามีน – ฟลูออกซิทีน”ยาอันตรายใน 6 อาหารเสริม จากห้างออนไลน์ชื่อดัง 4 แห่ง LAZADA, C mart, 11 street และ Shopee เรียกร้องให้รับผิดชอบต่อสังคม

610611 news1

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มทดสอบซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวน 16 ตัวอย่าง ผ่านช่องทางห้างออนไลน์ชื่อดัง 8 แห่ง ได้แก่ LAZADA,C mart, 11 street, Shopee, Shop at 24, We mall, Watsons, และ Konvy ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมที่ผ่านมา จากการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พบยา “ไซบูทรามีน” และ “ฟลูออกซิทีน” ในอาหารเสริมลดน้ำหนัก 6 ตัวอย่าง

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล

ภาคประชาชน ร้องนายกฯ ยกเลิก 'พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส'

610605 news
เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ร้องนายกฯ พิจารณายกเลิกพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาวิธีการทดแทน และเสนอให้กระทรวงการคลังศึกษาและจัดเก็บภาษีจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง หากพบว่ามีผลกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกร ด้าน คอบช.สำรวจความเห็นประชาชนร้อยละ 91.5 หนุนเลิกใช้

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล

องค์กรผู้บริโภคจับมือภาคธุรกิจยุติการใช้สารพาราควอต ส่งสัญญาณ เราหยุดแล้ว ใยท่านจึงไม่หยุด

610520 news
วันนี้ (20 พ.ค. 61)คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN Thailand) และ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) จัดประชุม "ความร่วมมือองค์กรผู้บริโภค-ภาคธุรกิจ ยุติการใช้สารพาราควอต" เห็นร่วมกันต้องยุติการใช้สารกำจัดวัชพืชในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาราควอต เพื่อความปลอดภัยของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค พร้อมเสนอนายก-กรรมการวัตถุอันตรายประกาศยกเลิกการใช้สารพาราควอต

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเรียกร้องนายกฯ – กรรมการวัตถุอันตราย แบนพาราควอต

610518 news

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ขอนายกรัฐมนตรี และกรรมการวัตถุอันตราย สั่งยกเลิกการใช้พาราควอตในการประชุมวันที่ 23 พฤษภาคม นี้ ชี้ข้อมูลนักวิชาการระบุชัดถึงอันตราย ตกค้างในสิ่งแวดล้อมร สัตว์และคน

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล

คอบช.สำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคต่อฉลากอาหาร GMO หวังพัฒนาฉลากที่เข้าใจง่าย

610208 gmo
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน โดยอนุกรรมการด้านอาหาร จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคต่อ ต่อการติดฉลาก GMOs เพื่อพัฒนาฉลากอาหารให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย ชัดเจน และน่าสนใจ อันนำมาสู่ความปลอดภัยในการบริโภค

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล

คอบช.ชวนตอบแบบสอบถาม การพัฒนาการกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง

610116 adเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดคลังข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไว้ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ และข้อความโฆษณาว่าเกินจริงหรือไม่


แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านสื่อและโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงระบบ กลไกการกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อต่างๆ ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อใช้ในการวิจัยเท่านั้น
"ความคิดเห็นทุกคน ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
1. คลิกลิ้งก์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTLaCnSvRGxTHMlOOKQSZORdH1Kb95wa04aiXzSGQ-vlIGrg/viewform 

2. scan QR Code เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถาม

ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน
2. scan QR Code เพื่อเข้าสู่การตอบแบบสอบถาม

ระยะเวลารวบรวมข้อมูล 16/01/2561 - 16/02/2561

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากนิตยสารฉลาดซื้อ 

พิมพ์ อีเมล

เนื้อหาอื่นๆ...