2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก

คอบช.จี้รัฐมนตรียุติเรียกเก็บเงินกรณีฉุกเฉิน-สบส.ต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

SupapornTinwattanakul

วันนี้ (19 พ.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น. นางสาวสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายไม่ใช่มีการประชุมเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพราะจะไม่ได้รับการยอมรับในการแก้ไขปัญหาจากผู้ป่วยและผู้บริโภคพร้อมย้ำต้องให้รัฐมนตรีออกประกาศยุติการเรียกเก็บเงินในกรณีฉุกเฉินและให้ผู้บริโภคมีสิทธิซื้อยานอกหน่วยบริการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังมีปัญหา ผู้ป่วยถูกเรียกเก็บเงินเพิ่ม องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมีข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป


news 12022015-02 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ด้านบริการสุขภาพและสาธารณสุข จัดเวทีเสวนา “ฉุกเฉิน บริการสุขภาพนำส่งอย่างไรไม่เสียเงินเพิ่ม” เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากที่สุด