2nd benefit

2nd benefit

คอบช. ยื่นหนังสือ ก.พลังงาน ปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ

610613 ocbe

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน เรียกร้องให้ปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.61 เวลา 10.30 น. ที่กระทรวงพลังงาน นำโดยนายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา ตัวแทนคณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ชุดบริการสาธารณะ พร้อมนางสาวบุญยืน สิริธรรม คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ได้เดินทางมายื่น 8 ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค พร้อมเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศได้ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับช่วงปลายเดือน เม.ย. 61 กระทรวงพลังงานมีมาตรการขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันทุกรายไม่ให้มีการแจ้งการปรับเพิ่มหรือลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงล่วงหน้า ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถวางแผนการใช้น้ำมันล่วงหน้าได้เหมือนเดิม และเกิดการรณรงค์ไม่ซื้อน้ำมันจากสถานีบริการของผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่

ดังนั้น คอบช. ต้องการให้กระทรวงพลังงาน
1.ยกเลิกการคำนวณราคาโรงกลั่นเสมือนนำเข้าจากสิงคโปร์
2.ปรับราคาเอทานอลให้ใกล้เคียงกับผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก
3.ให้กำหนดราคาก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มไว้เท่าเดิมที่ 333 เหรียญต่อตัน
4.ให้หยุดเก็บเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานไว้ก่อน
5.แก้ไขการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 โดยเก็บจากราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นก่อน
6.ยกเลิกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
7.ให้รัฐบาลใช้ภาษีสรรพสามิตเป็นกลไกในการควบคุมราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
8.ให้รัฐบาลจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติหรือบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ให้เสร็จก่อนการเปิดประมูลให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งบงกชและแหล่งเอราวัณ