2nd benefit

2nd benefit

พระครูวิมลปัญญาคุณแนะผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

 580620Solarsell

วันนี้ (20 มิ.ย. 58) พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ ผศ.ประสาท มีแต้ม อนุกรรมการด้านบริการสาธารณะ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.ด้านบริการสาธารณะ) จัดเวที "เสียดายแดด: สาธิตการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เพื่อใช้เอง" มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน ที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผศ.ประสาท มีแต้ม กล่าวถึงการจัดเวทีเสียดายแดดฯในครั้งนี้เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการใช้พลังงานและสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยการผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์และใช้แบตเตอรี่มาเป็นที่เก็บสำรองพลังงานไฟฟ้า ซึ่งประเทศที่ประสบความสำเร็จและถือเป็นตัวอย่างที่ดีคือประเทศเยอรมนี และจาก 43 ใน 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศอื่นๆ เปลี่ยนจากนโยบายที่รวมศูนย์การผลิตของคนน้อยรายเพื่อให้บริการกับคนจำนวนมาก ไม่สู่การผลิตที่กระจายศูนย์ ที่แต่ละรายสามารถพึ่งตนเองได้ และสอดคล้องกับปรับชาเศรษฐกิจพอเพียง

"กุญแจสำคัญที่ทำให้ประเทศเยอรมนีประสบความสำเร็จคือการออกกฎหมายให้ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสามารถป้อนเข้าสู่สายส่งได้ก่อน โดยไม่จำกัดจำนวน หรือเรียกกันว่า feed-in-tariff ในขณะที่สหรัฐอเมริกาใช้ระบบ Net Energy Metering คือการให้ลูกค้าของการไฟฟ้าสามารถเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในที่ตั้งของตนเอง เมื่อไฟฟ้าที่ผลิตได้มีมากกว่าความจำเป็นต่อการใช้ในที่ตั้ง ไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะไหลไปสู่ระบบสายส่ง ส่งผลให้มิเตอร์หมุนในสองทิศทางแทนที่จะเป็นทางเดียว" คอบช.ด้านบริการสาธารณะ กล่าว

ด้าน พระครูวิมลปัญญาคุณ ได้เล่าประสบการณ์และความสำเร็จของ 'โรงเรียนพลังงานสร้างชาติ' ว่า ได้มีการศึกษาและติดต่อกับทางการไฟฟ้าเพื่อศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เอง ซึ่งก็เจอปัญหาทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน อีกทั้งระเบียบประกาศต่างๆไม่ทันกับเทคโนโลยีอีกด้วย 

ในช่วงบ่ายพระครูวิมลปัญญาคุณ ได้สาธิตการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ชนิดของโซลาร์เซลล์ การดูแลอุณภูมิ ทิศการรับแสง รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งผู้เข้าอบรมให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมาก 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "เสียดายแดด ครั้งที่ 2" สามารถเข้าร่วมได้ที่งานมหกรรมอาหารและสุขภาพดีวิถีไท ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2558 เวลา 16.00-17.00 น. ห้องเรียนรู้ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 8

 

ข่าวบทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน:

|

Tags: คอบช. , โซลาร์เซลล์