2nd benefit

2nd benefit

กรรมการองค์การอิสระมอบรางวัลสื่อมวลชน และ หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค ยอดเยี่ยม

 MG 9623

รองประธาน คอบช.เผยสื่อมวลชนให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวผู้บริโภคมากขึ้น แต่ยังขาดความหลากหลายในประเด็นปัญหาผู้บริโภค

คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ได้จัดเวทีมอบโล่รางวัลการประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2557 และโล่รางวัลหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนที่แก้ไขปัญหาผู้บริโภคยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 ภายในงานรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่โรงแรมเอบิน่า เฮ้าท์ กรุงเทพฯ

Jumpol Cheanjitsiri

นายจุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองประธาน คอบช. กล่าวว่า คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค องค์กรผู้บริโภค และสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภค และด้วยวันที่ 30 เม.ย. ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย จึงได้จัดงานรณรงค์วันคุ้มครองผู้บริโภคไทยขึ้น ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่าปัจจุบันมีปัญหาผู้บริโภคมากมายทั้งที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อและไม่ได้ถูกนำเสนอผ่านสื่อ คณะกรรมการจึงเห็นความสำคัญของสื่อมวลชนและเป็นขวัญกำลังใจให้สื่อมวลชนที่ทำงานเผยแพร่ข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดการประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2557 ขึ้น

“กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความเห็น หากทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและช่วยกันคนละไม้คนละมือ กระผมเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคที่ก้าวนำในระดับภูมิภาคเอเชีย” นายจุมพล กล่าว

รองประธาน คอบช. กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้จัดโหวตหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สามารถแก้ไขปัญหาร้องเรียนของผู้บริโภคยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อยกระดับการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคและเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

ในการประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2557 มีสื่อที่ส่งเข้าประกวด 2 ประเภท คือ สื่อโทรทัศน์ จำนวน 10 เรื่องจาก 4 สถานีโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 2 เรื่อง จาก 2 สำนักข่าว ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินการประกวด พบว่า มีผู้สนใจและให้ความสำคัญส่งผลงานเข้าประกวดมากขึ้น รวมถึงมีคุณภาพและมีคุณค่าของข่าว-สารคดีเชิงข่าวว่าที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมากขึ้น แต่ยังขาดความลึกของเนื้อหา รวมถึงการสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่หลากหลาย จึงขอมอบรางวัลชมเชยแก่ผู้ส่งผลงานทั้งสองประเภท ดังนี้

โล่รางวัลชมเชย การประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2557 ประเภทสื่อโทรทัศน์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

 

   - อาหารเจปลอมปนเนื้อสัตว์และสืบหาต้นต่อขายอาหารเจเนื้อสัตว์ โดย นางสาวพรทิพย์ โม่งใหญ่ รายการคลี่ปมปริศนาข่าว สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี

   - ปัญหามาตรฐาน 3จีไทย โดย นางสาวศิริพร กิจประกอบ สำนักข่าวไทย สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ไนน์

โล่รางวัลชมเชย การประกวดข่าว-สารคดีเชิงข่าวการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2557 ประเภทสื่อออนไลน์ 1 รางวัล ได้แก่ มะเร็งลำไส้ใหญ่ฯ กับ โอกาสรอดของผู้ป่วย '30 บาท' บนความน่าจะเป็น โดย นายทวีศักดิ์ เกิดโภคา สำนักข่าวประชาไท

โล่รางวัลหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคยอดเยี่ยม ประจำปี 2557 ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

NHSO  NHSO1

นพ.วีรวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า “เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเฉพาะ แค่กลไกของรัฐแต่อย่างเดี่ยวไม่เพียงพอ การทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนเป็นสิ่งที่จำเป็น”

ConsumerThaiDay001

 

ด้าน คุณพรทิพย์ โม่งใหญ่ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี กล่าวถึงผลงานที่ส่งเข้าประกวดว่า “เลือกเรื่องนี้เพราะมีผู้ชมทางบ้านแจ้งข้อมูลผ่านเฟสบุคของรายการ จึงได้มีการสำรวจตลาดย่านเยาวราช อย่างไรก็ตามหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมีการเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างน้อย และความยากของการตรวจสอบคือการหาห้องปฏิบัติการมาตรวจสอบว่าเป็นเนื้อสัตว์หรือไม่โดยเฉพาะเนื้อปลา จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการเอาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปกติมาเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นเจ โดยโรงงานจะย้ายไปเรื่อยๆ เพื่อผ่านการตรวจสอบได้ปิดตัวลง”

ConsumerThaiDay003

ทางด้าน คุณทวีศักดิ์ เกิดโภคา ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาไท เผยว่า “ที่มาของเรื่องเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่ญาติส่วนใหญ่เสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ และคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับรู้ เมื่อได้มาทำงานที่สำนักงานข่าวประชาไทก็ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและพบว่าว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่รักษาได้และส่วนใหญ่ไม่ถึงชีวิตจึงได้ผลิตออกมาเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล”

ConsumerThaiDay004

บทความที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน:

|