2nd benefit

2nd benefit

ผู้บริโภคศึกษา EP 5 ตอนการเอาเปรียบของแบงค์และประกันภัย

  0   0
11111111110.00 out of 0 user(s)
382 views

added by su.mymind on 07 ธันวาคม 2563

เมื่อผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากการทำประกัน โดยเฉพาะการถูกบังคับให้ทำประกันพ่วง #ผู้บริโภค ต้องรู้ #สิทธิผู้บริโภค เรื่องการทำประกัน สามารถติดตามได้ในคลิป #ผู้บริโภคศึกษา EP5 ตอนการเอาเปรียบของแบงค์และประกันภัย #องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค #มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค #สภาองค์กรผู้บริโภค #ร้องทุกข์หนึ่งครั้งดีกว่าบ่นพันครั้ง

Related Videos