2nd benefit

2nd benefit

สิทธิผู้บริโภค EP: 4 ตอนการบริการขนส่งสาธารณะแพงเกินไปมั้ย

  0   0
11111111110.00 out of 0 user(s)
678 views

added by su.mymind on 07 ธันวาคม 2563

การเดินทางของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ต้องเผื่อใจเผื่อเวลาไว้เยอะหน่อย เพราะบางพื้นที่กว่ารถโดยสารแทบไม่มีผ่าน หรือไม่มีเลย ต้องใช้วิธีเดินทางหลายทอด กว่าจะถึงจุดหมาย แถมค่าใช้จ่ายแสนจะแพง แล้วคุณแหละต้องหมดไปกับค่าเดินทางเท่าไหร่?

Related Videos