2nd benefit

2nd benefit

นายกเทศมนตรีบ้านเพชรนัดหารือทางออกตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชม หลังได้รับเรื่องร้องเรียน

630602 1
2 มิ.ย. 62 ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสานรายงานว่า ทางนายกเทศมนตรีบ้านเพชร บ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จัดประชุมรับฟังข้อมูลหลังมี กลุ่มชาวบ้านที่ร้องเรียนเรื่องเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชนที่ตั้งมากว่า 13 ปี อาจจะส่งผลกระทบต่อการเป็นมะเร็งสมองซึ่งมีผู้ป่วยจำนวน 1 ราย ทำให้คนในชุมชนต้องการให้ย้ายเสาออกห่างจากชุมชน และมีชาวบ้านที่บ้านใกล้เสาเพียง 7 เมตรนอนไม่ได้ ต้องไปนอนที่ทุ่งนาเพราะปวดหัวที่ผ่านมาฟ้าผ่าจึงเกิดความกลัว

โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมวันนี้ ได้แก่ นายกเมศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น เครือข่ายทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคอีสาน เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น/ศรีสะเกษ รพ.สต.บ้านเพชรภูเวียง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มชาวบ้านผู้ร้องเรียน แต่บริษัท AIS เจ้าของเสาส่งสัญญาณที่ตั้งในชุมชน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน กล่าวว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนและเข้าเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งสมองที่อาศัยอยู่กับเสามาเป็นเวลา 13 ปี ขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น ซึ่งบ้านกับเสาห่างกัน 15 เมตร สาเหตุการป่วยทางผู้ป่วยเล่าว่าอาจจะเกิดจากคลื่นของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เพราะตนเองอยู่กับเสาตลอด จึงต้องการให้เจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการย้ายเสาออกห่างจากชุมชนโดยเร็ว

การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ทางเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคได้เสนอต่อ ระดับนโยบายเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เช่นการให้ กสทช.และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมกัน เนื่องจากถือกฎหมายคนละฉบับ ก่อนการตั้งเสาต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนเสียก่อน

ความกังวลเรื่องการได้รับคลื่นจากเสานานๆ เป็นมะเร็งหรือไม่นั้น ที่ผ่านมาองค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายนักวิชาการได้ร่วมกันศึกษาทำให้ทราบว่าคนที่อยู่ใกล้เสาในระยะใกล้ๆ เป็นเวลานาน 10 ปีอาจมีผลต่อการเป็นมะเร็งต่างๆหรืออาการวิงเวียนคลื่นไส้สับสนอ่อนเพลียความสามารถในการจำลดลง ซึมเศร้า นอนไม่หลับ พาร์กินสันและอัลไซเมอร์เป็นต้น แต่เรื่องนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงกับนักวิชาการอีกฝั่งซึ่งยังต้องใช้เวลาในการถกเถียงเรื่องนี้ในสังคมไทยต่อไป
630602 4

ต้องใช้พลังของชุมชนในการช่วยกันส่งเสียงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบโทรคมนาคม เช่นการใช้เสาร่วมกัน ในชุมชนไม่ควรตั้งเสาควรใช้ตัวรับส่งสัญญาณที่มีคลื่นความถี่ต่ำติดตั้งไว้เป็นระยะๆ เป็นการใช้มาตรการการป้องกันความปลอดภัยไว้ก่อน

นายอุทิษา ภิญโญทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพชรภูเขียว กล่าวว่าเรื่องนี้ทางเทศบาลเกี่ยวข้องในเรื่องการให้การอนุญาตการก่อสร้างตามกฎหมายผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันนี้ได้ประสานงานไปทางบริษัทเอไอเอชแต่ติดภารกิจเร่งด่วนจึงไม่สามารถมาประชุมด้วย เมื่อชุมชนมีความกังวลและร้องเรียนมาที่เทศบาลจึงเป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องมีการแก้ไขปัญหา เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ต้นใหญ่ น่ากลัว ไม่ควรอยู่ในชุมชน และให้คนในชุมชนทำเรื่องมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

หลังจากนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านเพชรจะได้ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก่อนที่คนในชุมชนจะป่วยไปมากกว่านี้

630602 2

630602 3

ภาพและข้อมูลจาก - สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น Consumer Association Of Khonkaen