2nd benefit

2nd benefit

ขนส่งฯอยุธยาเปิดสภาผู้บริโภค“เด็กและเยาวชนไทย เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย”

610919 news2
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นวิทยากรเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง “เด็กและเยาวชนไทย เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.รายงานข่าวสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) พระนครศรีอยุธยาระบุว่า นางอัจฉรา เกษณียบุตร์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นวิทยากรเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง “เด็กและเยาวชนไทย เดินทางอย่างไรให้ปลอดภัย” ณ ห้องประชุมวัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดยศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยนางสาวชลดา บุญเกษม หัวหน้าศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ประสานงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดืนทางของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ ท่านปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายคมสัน เจริญอาจ) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือดำเนินการให้รถโรงเรียนปลอดภัย อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตำรวจ ศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานดูแลสถานศึกษา ผู้แทนรถโดยสารประจำทาง ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนชมรมรถโรงเรียน ทั้งนี้ นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดได้เข้าร่วมเวทีเสวนาด้วย