2nd benefit

2nd benefit

T-BAN หมดหวัง ก.อุตฯ ซื้อเวลาให้ธุรกิจใยหินอีก5ปี ร้อง คสช ปกป้องปชช. เลิกใยหินทันที ฉายหนังบทเรียนยุโรป ปลุกปชช.รับมือภัย

T-BAN570917001

โดยที่ปรากฏเป็นข่าวว่า  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะเสนอแผนการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน  แต่ยืดเวลาออกไปอีกห้าปี เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประไทย (T-BAN) ซึ่งได้ติดตามเรื่องการยกเลิกแร่ใยหินมาโดยตลอด ได้แสดงความไม่เห็นด้วยและเสนอให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ทำการยกเลิกทันที

 

ทั้งนี้ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ขอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนรับข้อเสนอยืดการเลิกเป็นห้าปี พร้อมนำเสนอข้อมูลวิชาการและจัดฉายภาพยนตร์ "มหาภัยใยหิน แอสเบสตอส คดีความที่สะเทือนขวัญจากความตายของประชาชนในยุโรป" ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ที่ โรงภาพยนตร์ ลิโด้

นางสมบุญ สีคำดอกแค  เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) กล่าวว่า  ตามที่  นายพสุ  โลหารชุน อธีบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประกาศจะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ให้ยกเลิกใยหินในผลิตภัณฑ์ กระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องยางปูพื้น ภายใน 2 ปีและยกเลิกในผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคา ผ้าเบรค คลัช ท่อซีเมนต์ ในระยะเวลาถึง 5 ปี นั้น  ตนรู้สึกหมดหวัง ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ยังซื้อเวลาให้ธุรกิจใยหินทำมาหากินบนความเจ็บป่วยและความตายของพี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้บริโภคต่อไปอีกห้าปี โดยขาดสำนึกรับผิดชอบต่อพิษภัยที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ เครือข่าย T-BAN ขอแถลงการณ์ต่อสาธารณะ ยืนยันให้มีการยกเลิกการนำเข้าแร่ใยหิน ภายในปี 2557 และยกเลิกการผลิตสินค้าที่มีใยหินภายในปี 2558

Weawdoa

นางสาวแววดาว เขียวเกษม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  กล่าวว่า  มติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ วันที่ 12 เมษายน 2554 ให้ยกเลิกการใช้ใยหิน  เป็นเวลากว่าสามปีแล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดใดให้มีผลทางปฏิบัติ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในขณะที่ข้อสรุปของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานวิชาการต่างๆ ได้แสดงเจตนารมณ์ปกป้องสุขภาพประชาชน โดยต้องการให้มีการยกเลิกใยหินโดยเร็วที่สุด เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมยังคงยื้อเวลาต่อไป เครือข่าย T-BAN จะรณรงค์คัดค้านกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างถึงที่สุด ขอเรียกร้องต่อ คสช. ให้มีการปกป้องอันตรายที่เกิดจากใยหินและคืนความสุขให้ประชาชนตามเจตนารมณ์ ของ คสช.โดยทำการยกเลิกทันที

Pitchaya Phaktongsuk

รศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข  ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อการยกเลิกใยหิน ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์จาก ม.มหิดล ม.ธรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร ม.พะเยาว์ ม ขอนแก่น ม.ศรีนครินทรวิโรฒน์ และ ม.สงขลานครินทร์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก สรุปว่าทางเดียวที่จะขจัดโรคที่มาจากใยหินได้ คือ การยกเลิกการใช้ทุกชนิด สนับสนุนเทคโนโลยีการใช้วัสดุหรือสารทดแทน มาตรการป้องกันการรับสัมผัส ปรับปรุงระบบวินิจฉัย และ ตั้งกองทุนผู้ได้รับผลกระทบจากใยหิน จึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับการยกเลิกการใช้ใยหินโดยไม่ต้องรอถึงห้าปี ขอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนรับข้อเสนอยืดการเลิกเป็นห้าปี ทั้งนี้จะร่วมกับเครือข่าย ทีแบนด์ สร้างความตื่นตัวให้กับประชาชน เพื่อรับมือภัยใยหิน โดย นำเสนอข้อมูลวิชาการและจัดฉายภาพยนตร์ มหาภัยแอสเบสตอส คดีความที่สะเทือนขวัญจากความตายของประชาชนในยุโรป ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ ที่ โรงภาพยนต์ ลิโด้ โดยจะขอให้ประชาชนเรียกร้อง ต่อ คสช. ให้ยกเลิกใยหินโดยทันที