2nd benefit

2nd benefit

ปปง. ตามอายัดทรัพย์แคลิฟอร์เนีย ว้าว รวม 88 ล้าน หลังฉ้อโกงประชาชนและปิดกิจการมา 2 ปี

590119001 carwow
วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10:00 น. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2559 อายัดทรัพย์สินของบริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ฐานฉ้อโกงประชาชน เป็นที่ดิน จำนวน 5 รายการ มูลค่ารวมกว่า 88 ล้านบาท

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า จากกรณีที่ สำนักงาน ปปง. ได้รับการประสานงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อให้สำนักงาน ปปง.พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) ในการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา นั้น

จากการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. พบว่า บริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) มีนายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัท ประกอบกิจการสถานประกอบการออกกำลังกายเริ่มประกอบกิจการตั้งแต่ ปี 2543 ถึง 2556 โดยผู้เป็นสมาชิก จะต้องเสียค่าสมัครเพื่อเข้ารับบริการสถานที่และอุปกรณ์ในการออกกำลังกายและอำนวยความสะดวกต่างๆ จากผู้ฝึกสอน ต่อมาบริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการปิดสาขาต่างๆ และได้ให้สมาชิกไปใช้บริการยังสาขาอื่นๆ ที่ยังเปิดบริการจนมีผู้ใช้บริการแออัดมีจำนวนอุปกรณ์การออกกำลังกายและอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่เพียงพอให้บริการแก่สมาชิก จนกระทั่งปิดกิจการทั้งหมด

พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการหลอกลวงประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าจะให้บริการสถานที่ อุปกรณ์ และมีผู้ฝึกสอนการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย ซึ่งความจริงมิได้มีเจตนาจะให้บริการตลอดจนครบกำหนดตามสัญญา ดังจะเห็นได้จากปิดการให้บริการในสาขาต่างๆ จนเหลือจำนวนสาขาที่ให้บริหารไม่เพียงพอต่อจำนวนสมาชิกที่สมัครรับบริการ ประกอบกับการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของสำนักงาน ปปง. พบว่าตั้งแต่ปี 2543 ถึง 2554 มีธุรกรรมการโอนเงินไปให้บุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศสูงถึง 1,699,646,457.92 บาท ซึ่งเป็นอัตราส่วนถึงร้อยละ 99 ของธุรกรรมทั้งหมด แม้ว่าจะอยู่ในช่วงกิจการประสบภาวะขาดทุนก็ตาม

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิบพบว่าในห้วงระยะเวลาที่บริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ซึ่งมีนายเอริค มาร์ค เลอวียน เป็นกรรมการบริษัทอยู่ด้วยนั้น ได้มีการโอนเงินจากบริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) ไปซื้อที่ดิน จำนวน 5 แปลง โดยมีบริษัท ฟิตเนส เอสเตท จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบริษัท ฟิตเนส เอสเตท มีรายชื่อของนายเอริค มาร์ค เลอวีน เป็นกรรมการบริษัท แม้ต่อมาได้มีการเปลี่ยนกรรมการบริษัท มีบริษัท ละติจูด 43 จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ละติจูด 43 จำกัด มีบุคคลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง คือ นายเอริค มาร์ค เลอวีน ทั้งนี้ โดยการหลอกลวงนั้น ทำให้ประชาชนหลงเชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกพร้อมจ่ายเงินเป็นค่าสมัครและใช้บริการ ให้แก่บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ซึ่งเป็นพฤการณ์ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน

จากพยายนหลักฐานทั้งหมด จึงเชื่อว่าบริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวกมีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลอาญามาตรา 343 อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และมาตรา 3 (18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 จึงมีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายบริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) กับพวกไว้ชั่วคราว จำนวน 5 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 88,332,500 บาท ประกอบด้วย

  1. ที่ดิน ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา จำนวน 12 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ราคาประเมิน ราคาประเมินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง 31,750,000 บาท
  2. ที่ดิน ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา ราคาประเมิน 18,977,500 บาท
  3. ที่ดิน ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา จำนวน 2 ไร่ ราคาประเมิน 18,750,000 บาท
  4. ที่ดิน ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา จำนวน 2 ไร่ ราคาประเมิน 18,750,000 บาท
  5. ที่ดิน ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา จำนวน 4 ตารางวาเศษ ราคาประเมิน 105,000 บาท

ด้านมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้รับการสนับสนุนจากทนายอาสาในการฟ้องคดีอาญาบริษัทแคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กพีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการที่เกี่ยวข้องจำนวน 8 ราย โดยมีผู้เสียหายจำนวน 15 ราย และมีนายคณิศร นุชนาฏ เป็นผู้รับมอบอำนาจฟ้องคดี ขณะนี้ศาลมีคำสั่งคดีมีมูลในการฉ้อโกงประชาชน

 

ข่าวบทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน:

|

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค , แคลิฟอร์เนีย ว้าว, ปปง.