2nd benefit

2nd benefit

ร้อง 'นิด้า' สอบจริยธรรม 'อานนท์' พร้อมลงโทษหากผิดจริง

581030001

วันนี้ (30 ต.ค.58) นางสาวรสนา โตสิตระกูล นางสาวสารี อ๋องสมหวัง นายนิมิตร์ เทียนอุดม นางสาวบุญยืน ศิริธรรม นางสาวสุภัทรา นาคะผิว และนางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ทำจดหมายใช้สิทธิ​ร้องเรียนตามกฎหมายโดยสุจริตต่อนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อให้สอบสวนจริยธรรมและพิจารณาลงโทษนายอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์หากมีความผิดจริง

ตามที่นายอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) ได้นำข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยเผยแพร่ผ่าน facebook ของตนเอง กล่าวหาบุคคลองค์กรจำนวนมาก โดยใช้ถ้อยคำดูถูก ดูหมิ่น ไม่ให้เกียรติ เป็นการกระทำไม่เหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์หรือนักวิชาการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยที่ไม่ได้มีการสอบถาม หาข้อเท็จจริง หรือขอข้อมูล จากบุคคลองค์กรกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญมีอคติโดยที่ไม่เคยรู้จักหรือโกรธเคืองกันมาก่อน

นอกจากนี้นายอานนท์ ยังได้เขียนบทความนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ พูดกล่าวหาในเวทีสาธารณะ โดยไม่มีการตรวจสอบ ในหลายการกระทำ

ผู้ร้องเรียนทั้งหกคน ทำงานทางสังคมมาไม่น้อยกว่า 20 ปี เราพร้อมที่ถูกตรวจสอบแต่ต้องไม่ใช่การกล่าวหาที่ไม่จริงไม่เป็นธรรมหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากนิด้าจากการตรวจสอบในครั้งนี้ โดยยินดีให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด