2nd benefit

2nd benefit

FTA Watch จี้รมว.พาณิชย์ เผยโครงการจ้ายที่ปรึกษา TPP เหตุพบชื่อเครือบ.ยักษ์ใหญ่

KannikarKijtiwatchakul580811

FTA Watch จี้ รมว.พาณิชย์ เผยโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อตกลง TPP เหตุพบชื่อสถาบันในเครือบริษัทยักษ์ในโครงการ หวั่นลำเอียง กระทบสังคม SME และเกษตรกร

วันนี้ (7 ต.ค.) น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) ได้โพสต์จดหมายเปิดผนึกหน้าเพจ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอทราบรายละเอียดโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีชื่อของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบันการอุดมศึกษาของ ซีพีออล์ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

น.ส.กรรณิการ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นหนึ่งในธุรกิจยักษ์ใหญ่ของไทยที่พยายามผลักดันให้รัฐบาลเข้าร่วมการเจรจาเอฟทีเอหลายครั้ง ทำให้ถูกตั้งคำถามถึงจุดยืนที่ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเชิงสังคม ผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกร อีกทั้งการจัดทำโครงการนี้ที่ผ่านมา ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นหรือเชิญภาคส่วนอื่นเข้าไปมีส่วนร่วม

“ดิฉันขอให้ท่านรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการนี้ทั้งทีโออาร์ ผลงานที่ทำ และข้อเสนอแนะในฐานะที่ปรึกษาต่อการทำ TPP อย่างละเอียดต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ ให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นส่วนหนึ่งของต่อต้านคอรัปชั่นเชิงนโยบาย” ผู้ประสานงาน FTA Watch กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประสานงานเอฟทีเอว็อทช์ มองว่า หลังการเจรจา TPP สิ้นสุดลง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนได้ออกมาแถลงข่าวผลักดันให้ไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ TPP ซึ่งภาคประชาสังคมมองว่า น่าจะมีผลเสียมากกว่าผลได้ ซึ่งจะร่วมกันจัดแถลงข่าววิเคราะห์ความตกลงนี้ ในมุมผลกระทบต่อการเข้าถึงยา การเข้าถึงความรู้ การกำหนดนโยบายสาธารณะ และความหลากหลายทางชีวภาพในวันอังคารที่ 13 ต.ค.นี้

 

ข่าวบทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน:

|

Tags: FTA Watch, TPP, กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, เอฟทีเอ, อภิรดี ตันตราภรณ์