2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก

คู่มือการใช้สิทธิด้านอาหารไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค


Hot2Foodคู่มือการใช้สิทธิด้านอาหารไม่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

จัดทำทำโดย : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนด้านอาหาร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายผู้บริโภค

สนับสนุนโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ต้องทำอย่างไรเมื่อเจออาหารหมดอายุ

570102 food2

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบป้ายโฆษณา “ซื้อ 1 แถม 1” หรือ “ลดราคา…%” เห็นปุ๊บคุณก็หยุดปั๊บ แล้วรีบหยิบสินค้านั้นใส่รถเข็นทันทีเพราะกลัวว่าของจะหมด โดยที่ไม่ได้ดูฉลากอาหารเลยว่าหมดอายุไหม

เนื้อหาอื่นๆ...