เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)

170165 n
จะดำเนินการสุ่มตรวจสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ ในปี 2558 นี้ ทางเครือข่ายฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านในฐานะผู้บริโภค เข้าร่วมตอบคำถามแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดชนิดของผักและผลไม้ที่ผู้บริโภคต้องการให้มีการตรวจมากที่สุด โดยเปิดรับข้อคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามได้ที่ http://www.thaipan.org/vote

และท่านสามารถติดตามผลได้ทาง เว็บไซต์ http://www.thaipan.org ในเดือนมีนาคมนี้

พิมพ์ อีเมล

84 views
ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางแค พบสส.พรรคก้าวไกลชวนร่วมคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ข่า...

Read more