2nd benefit

2nd benefit

ทุกข์ 100 ชั้นของผู้บริโภค จากอุบัติเหตุรถนำเที่ยว

busNE07.02.62

     วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 10.00 – 15.00 น. ที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นสาขาพล อ.พล จ.ขอนแก่น มีกรณีไกล่เกลี่ยคดีที่ญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถนำเที่ยวฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทรถ  ซึ่งกรณีนี้คือ  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2557  เวลา 04.00 น. เกิดอุบัติเหตุหมู่รถทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านดงหลบ อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา ชนกับรถพ่วงทำให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต 15 ศพ บนทางหลวงหมายเลข 304 กบินทร์บุรี-นครราชสีมา ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 42-43 เป็นข่าวดังในช่วงนั้นและมีหลากหลายหน่วยงานได้เข้ามาช่วยเหลือตามกำลังศรัทธา  ในช่วงนั้นทางเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสานได้ลงพื้นที่เพื่อแจ้งสิทธิกับญาติผู้เสียชีวิตและการช่วยเหลือคดี  แต่ทางญาติผู้เสียหายเสียได้มอบอำนาจให้กับทนายความที่เรียกว่าทนายอาสาช่วยเหลือด้านคดีความไม่ได้อยู่ในเครือข่ายทนายความเพื่อผู้บริโภค  โดยยื่นฟ้องตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ที่ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ระยะเวลาการพิจารณาที่รวดเร็ว  สิ้นสุดที่ชั้นอุทธรณ์  วันนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตได้ประสานงานมาที่สมาคมฯ เพื่อให้ไปสังเกตการณ์ในการเจรจาไกล่เกลี่ยครั้งนี้  ซึ่งมีญาติผู้เสียหายมาจำนวน 10 ราย   

         นายนาวี  พัฒนแสง ผู้สูญเสียลูกสาวจากอุบัติเหตุครั้งนี้และเป็นแกนนำที่พาทุกคนยื่นฟ้องเพื่อเรียกความเสียหายจากบริษัทรถและบริษัทประกันกล่าวว่า ได้รวบรวมผู้ปกครองที่ต้องการเรียกร้องความเสียหายทั้งหมด 23  ราย ได้มอบอำนาจให้กับทนายความยื่นฟ้องต่อศาลกบินทร์บุรีเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ศาลชั้นต้นตัดสินเมื่อ 26 กันยายน  2559  ยกฟ้อง 18 รายเนื่องจากที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันไปแล้ว  ส่วนอีก 5 ราย แยกเป็น 4 ราย ให้ได้รับค่าเสียหายรายละ 170,000  บาท และอีก 1 รายที่ทำให้ร่างกายพิการได้รับค่าเสียหายเป็นเงิน 1,200,000 บาท  รวมเป็นเงินที่บริษัทรถต้องจ่ายเป็นเงิน 1,880,000 บาท   ทางญาติ 5 รายเห็นว่าจำนวนค่าเสียหายที่ได้รับยังเป็นเงินจำนวนน้อยจึงยื่นอุทธรณ์ แต่ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เพราะเลยเวลาที่ศาลกำหนด  หลังจากนั้นทางตนก็ไม่ได้ติดตามเรื่องราวอีกจนเวลาล่วงมาถึงช่วงธันวาคม 61   ได้ไปติดต่อที่ศาลกบินทร์บุรีทำให้ทราบว่าทางจำเลยคือเจ้าของรถยังไม่ดำเนินการจ่ายค่าเสียหาย  ศาลจึงส่งเรื่องมาที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นสาขาพล อ.พล จ.ขอนแก่นเพราะมีทรัพย์สินเป็นที่ดิน 6 ตรว.ราคาประเมิน 800,000 บาท ตนและญาติผู้เสียหายท่านอื่นๆ มีความเห็นร่วมกันในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฝ่ายจำเลย(เจ้าของรถ)ขอชำระหนี้เป็นเงิน  600,000 บาท ภายในวันนี้ด้วยเงินสด และให้โจทก์ทั้ง 23 ราย ถอนการยึดทรัพย์และถอนการบังคับคดี

       ทางด้านนายปฏิวัติ  เฉลิมชาติ  ผู้จัดการสมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น กล่าวว่ากรณีอุบัติเหตุหมู่รถทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านดงหลบนี้ได้ลงพื้นที่ด้วยตนเองเพื่อประชุมชี้แจงแจ้งสิทธิให้กับญาติผู้เสียชีวิตว่าจะได้รับค่าเสียหายอะไรบ้าง  รวมทั้งการช่วยเหลือด้านคดีความที่ไม่มีค่าใช้จ่ายๆใดๆ แต่ทางญาติผู้เสียชีวิตก็ได้มอบอำนาจให้กับทนายความท่านอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายทนายความเพื่อผู้บริโภคภาคอีสานดำเนินการยื่นฟ้องเคสนี้ตนเห็นว่าผู้บริโภคเสียเปรียบเป็นอย่างมาก   จึงอยากจะแจ้งให้กับผู้บริโภคทุกท่านว่ากรณีผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะทางเครือข่าย ผู้บริโภคภาคอีสานร่วมกับสมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น มีทนายความที่จะคอยช่วยเหลือคดีความให้กับผู้บริโภคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และอยากจะปลุกวิญญาณคนอีสานที่ต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนอันพึงมีพึงได้  เพราะที่ผ่านมากรณีอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะเคสใหญ่ๆในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานผู้เสียหายไม่กล้าที่จะยื่นฟ้องศาล เช่นกรณีเมื่อ 9  มี.ค.2560   อุบัติเหตุหมู่รถทัศนศึกษาโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ผู้เสียหายไม่กล้าฟ้องยอมรับค่าเสียหายที่ได้รับเพียงน้อยนิด  จึงอยากจะปลุกวิญญาณคนอีสานลุกขึ้นมาใช้สิทธิของตนด้วยอีกทั้งช่วยกันพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัยโดยไม่เอาความตายเข้าแลกซึ่งอุบัติเหตุจากรถมิใช่เวรกรรม   ผู้บริโภคต้องเปลี่ยนทัศนคติด้านนี้ด้วย และหากผู้บริโภคท่านใดต้องการร้องเรียนปัญหาผู้บริโภคสามารถติดต่อมาที่  083-599-9489