2nd benefit

2nd benefit

เครือข่ายประชาชนยื่นสปช.เปรียบเทียบกม.ปิโตรเลียม

121773

วันนี้ (17 มิ.ย. 58) เครือข่ายประชาชน นำโดย สุวิทย์ แก้วเกิดศรี ได้ยื่นหนังสือต่อ ประชา เตรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรัยฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช) เพื่อขอให้จัดเวทีรับฟังความเห็นเปรียบเทียบกฎหมายปิโตรเลียม ฉบับประชาชน แบะฉบับกระทรวงพลังงานแล้ว ภายในเวที "รับฟังความเห็น ร่าง พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้" ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 

ข่าวบทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน:

|