2nd benefit

2nd benefit

เอกสารเผยแพร่อื่นๆ

รายงานการสนับสนุนการฟ้องคดีผู้บริโภคหรือคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ

pic re
บทเรียนการฟ้องคดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ 3 กรณี
1.กลุ่มผู้เสียหายจากโฆษณาสินค้าไม่เป็นธรรมกรณี ซื้อกระทะยี่ห้อโคเรียคิง
2.กลุ่มผู้เสียหายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย ยี่ห้อเพอร์ลี่ ซึ่งใช้แล้วเกิดอาการผิวหนังแตก คัน แสบบริเวณที่ใช้ผลิตภัณฑ์
3. กลุ่มผู้เสียหายจากการคิดค่าโทรศัพท์ปัดเศษวินาทีเป็นนาที ทำให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากการคิดค่าบริการเกินจริง