2nd benefit

2nd benefit

สปช.เปิดรับฟังความคิดเห็นแก้กม.การแข่งทางการค้า

580617

ข้อมูลจากเฟสบุค สารี อ๋องสมหวัง ประธานสปช.คุ้มครองผู้บริโภค รายงานว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "กฎหมายแข่งขันทางการค้าปฏิรูปอย่างไรเพื่อป้องกันการผูกขาดและสร้างความเป็นธรรม" เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58 ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ภายในงานได้มีการเสนอให้มีการปรับแก้ไข พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ดังนี้

  1. กฎหมายฉบับนี้ต้องเขียนให้ปรับดุลย์การค้าในปัจจุบันและให้ผู้บริโภคมีแต้มต่อและออกแบบให้ผู้บริโภคร่วมมือกันในการป้องกันการผูกขาด ตลอดจนให้อำนาจต่อรองสำหรับผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคเป็นคนดูที่รู้กติกาสามารถร่วมให้ข้อมูลกรรมการ
  2. อำนาจเหนือตลาดไม่ควรยึดโยงกับปริมาณเงิน
  3. กลไกโครงสร้างกรรมการที่มีตัวแทนผู้บริโภคชัดเจน สำนักงานที่เป็นอิสระ
  4. ธุรกิจทุกประเภทควรอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ
  5. ยึดพฤติกรรมการผูกขาด ไม่ต้องรอการออกประกาศกระทรวงให้กฎหมายทำงานได้ทันที
  6. บทลงโทษที่เข้มงวด และมีเส้นทางการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจน

 

ข่าวบทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน:

|

Tags: สปช.