2nd benefit

2nd benefit

ข้อเสนอปฏิรูปเร่ง สปช.พะเยา พิจารณาองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

455554
(27 พ.ย. 57-พะเยา) คณะทำงานเครือข่ายผู้บริโภค/เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ จ.พะเยา ยื่นข้อเสนอกับ สปช.จังหวัดพะเยา เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยและข้อเสนอการร่างรัฐธรรมนูญ

โดยตัวแทนคณะทำงานเครือข่ายได้ชี้แจงว่า "การยื่นข้อเสนอร่างรัฐธรรมนุญครั้งนี้ เครือข่าวผู้บริโภค ได้เสนอให้มีการพิจารณากฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย"

ทั้งนี้ นายจร้ส สุทธิกุลบุตร สปช. จ.พะเยา ได้กล่าวกับเครือข่ายว่า "ในส่วนเรื่องนี้พวกเราเครื่อข่ายต้องแสดงพลังสนับสนุนเพื่อช่วยกันดันเรื่องนี้ให้มากๆ แต่ถ้าเครือข่ายร่วมกันเคลื่อนแบบที่เรานำเสนอก็แสดงว่าพวกเราทำตามแผนอย่างมีระบบ และยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่"