2nd benefit

2nd benefit

มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วดีต่อธุรกิจยังไง?

590302 news
ในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค หลายคนอาจนึกถึงหน่วยงานรัฐ อย่าง สคบ. หรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่หากผู้บริโภคคนใดเกิดปัญหาในการซื้อสินค้าหรือบริการ ก็สามารถขอคำปรึกษาหรือร้องเรียนกับ สคบ.ได้ แต่คราวนี้ ผมขอแนะนำ "องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค" ที่หลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันให้เกิดองค์การฯ นี้ขึ้นมาได้จริง

ที่มาที่ไปของ "องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค" นั้น ต้องบอกว่า เกือบออกมาเป็นกฎหมายได้สำเร็จ ทั้งในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่เนื่องจากทั้งสองรัฐบาลยุบสภาเสียก่อน ทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ตกไป

แนวคิดขององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น คือ การมีตัวแทนของผู้บริโภค ที่ทำหน้าที่คอยปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ ซึ่งดูตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆ อย่างนโยบายของรัฐ จนเรื่องร้องเรียนรายบุคคล โดยองค์การฯ นี้มีความเป็นอิสระกว่าหน่วยงานของรัฐ อย่าง สคบ. เพราะหากเกิดปัญหากรณีรัฐเอาเปรียบผู้บริโภค องค์การอิสระฯ สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานรัฐได้ ในขณะที่ หน่วยงานรัฐไม่ฟ้องร้องกันเอง

อย่างไรก็ดี ในการคุ้มครองผู้บริโภค หลายคนมองว่า อาจทำให้ "ภาคธุรกิจ" เสียประโยชน์ วันนี้ ผมจึงขอเล่าถึงประโยชน์ของการมีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคว่าจะช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจได้อย่างไรบ้าง?

1) องค์การอิสระฯ จะทำให้ผู้ประกอบการเห็นความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในเรื่องความชอบ ความพอใจหรือไม่พอใจในสินค้า เพื่อช่วยในการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้น ตรงใจผู้บริโภค ทำให้สินค้าขายได้มากขึ้น ช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

2) องค์การอิสระฯ ทำงานตรวจสอบเชิงนโยบาย เพื่อช่วยแก้ปัญหาการผูกขาดสินค้าหรือบริการ ทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้า ผู้ประกอบการย่อมมีโอกาสในการแข่งขันได้มากขึ้น

3) ปัจจุบัน ผู้บริโภคตื่นตัวในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพจากการใช้สินค้ามากขึ้น หากมีข้อมูลสนับสนุนจากองค์การอิสระฯ ที่เกี่ยวกับสินค้าที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค ก็จะทำให้สินค้านั้นได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคมากขึ้นด้วย

4) เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบกิจการจะมีภาพลักษณ์ที่ดีได้ด้วยการร่วมมือกับผู้บริโภคในการสนับสนุนกฎหมายองค์การอิสระฯ

5) หน่วยงานนี้จะเป็นช่องทางร้องเรียนสำคัญ ที่เป็นระบบมากขึ้น เพราะเป็นตัวกลางระหว่างผู้บริโภคกับธุรกิจ ที่จะมีพื้นที่ในการทำความเข้าใจและไว้ใจกัน ในการหาทางออกที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่าย
ไม่เพียงเท่านั้น แม้ผู้ประกอบธุรกิจจะถือว่าเป็นผู้ขาย แต่ในอีกฐานะหนึ่งก็เป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการ จึงถือว่าเป็น "ผู้บริโภค" เช่นกัน ซึ่งเมื่อภาคธุรกิจได้ประโยชน์ ผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์ตามไปด้วย

และนี่เป็นประโยชน์เพียงแค่ส่วนหนึ่งของการมีองค์การอิสระฯ กับการสนับสนุนภาคธุรกิจ ไว้ในโอกาสหน้า ผมจะมาเล่าถึงข้อดีของการมีองค์การอิสระฯ ในด้านอื่นๆ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันผลักดันให้มี "องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค" นะครับ

ภาพประกอบจาก internet

Tags: องค์การอิสระ,