2nd benefit

2nd benefit

จดแจ้งสถานะองค์กรฯ วันแรกคึกคัก พบปัญหาเรื่องเอกสารและความไม่พร้อมของจนท.ในบางจังหวัด

IMG 3749
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ แห่จดแจ้งสถานะองค์กรฯ อย่างล้นหลาม ระบุพบปัญหาเรื่องเอกสารและความไม่พร้อมของเจ้าหน้าที่ในบางจังหวัด

 

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีองค์กรผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เดินทางไปจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ที่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด ‘จดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค’ ด้วย

โดยภาพรวมก็ผ่านไปได้ด้วยดี แต่พบปัญหาเอกสารไม่ครบ เนื่องจากการยื่นจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรจำเป็นต้องใช้อากรแสตมป์ด้วย แต่ในคู่มือการยื่นจดแจ้งฯ ไม่ได้ระบุไว้ ทำให้ตัวแทนองค์กรผู้บริโภคที่ยื่นจดแจ้งต้องไปซื้อและกลับไปยังสำนักงานปลัดฯ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ

          ส่วนภาคอื่นๆ ปัญหาเรื่องการเตรียมเอกสารขององค์กรผู้บริโภค และความไม่พร้อมของเจ้าหน้าที่ในบางจังหวัด เช่น 

S 4816918

S 4816921

S 4816922