2nd benefit

2nd benefit

ชาวบ้านกว่า 300 มึนงง ยกมือไม่ลงมติตั้งเสาสัญญาณ 6เดือนผ่านไปมีเสาตั้งใกล้ชุมชน

121161NE

ให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น สภาองค์กรชุมชนตำบลอุบลรัตน์ร่วมกับกลุ่ม อสม.จัดประชุม ประจำเดือนโดยเชิญสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นและทนายความ มาให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๖๐ คนในตำบลโคกสูง

   นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้จัดการสมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในพื้นที่มีการร้องเรียนเรื่องการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน ซึ่งใกล้โรงเรียน ชุมชน ทางเทศบาลตำบลโคกสูงได้ให้การอนุญาตก่อสร้างไปเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต่อมา ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ชาวชุมชนได้ ทำหนังสือคัดค้านการก่อสร้างไปที่เทศบาลและ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ทางเทศบาลได้มีหนังสือแจ้งให้ทางผู้ประกอบการระงับการก่อสร้างจนต่อมา ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.ทางตัวแทนบริษัททรูได้มาประชุมกับชาวบ้านจำนวนกว่า ๓๐๐ คน โดยชี้แจงว่าคลื่นจากเสาไม่มีผลกระทบ จากนั้นมีตัวแทนตัวชาวบ้านพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคลื่นและการคัดค้านการตั้งเสาในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในวันนั้นมีการรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนด้วยว่าจะให้ตั้งหรือไม่ ไม่มีใครสนับสนุน พอถามว่ามีใครไม่ต้องการให้ตั้งทุกคนยกมือเป็นเสียงเดียวกันไม่ให้ตั้ง จากวันนั้นมาจนปัจจุบันทางผู้ประกอบการได้ตั้งเสาไปเรียบร้อยแล้ว สร้างความมึนงงกับคนในชุมชนว่าทำไมตั้งได้ทั้งที่มีมติไม่ให้ตั้ง หลังจากนี้ชุมชนจะมีการไปพบ กสทช.เพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้ กสทช.ทราบต่อไปก่อนที่จะอนุญาตปล่อยสัญญาณ ชุมชนจะเรียกร้องตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ต่อไป

121161NE3  121161NE2