2nd benefit

2nd benefit

มพบ.เผยโฆษณาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ผอม ขาว ผิด กม.ผ่านสื่อวิทยุมากสุด

590217 news

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แฉ โฆษณายา อาหารเสริม เครื่องสำอาง ผิดกฎหมายออกสื่อเพียบ ผ่านวิทยุมากสุด 62% แถมโฆษณาเกินจริง อ้างลดน้ำหนัก ผอม ขาวเวอร์ ด้าน อย.ปราบแหล่งขายอาหารเสริมผิดกฎหมายอีกที่ย่านบางพลัด       เมื่อวันที่ 15 ก.พ. นายพชร แกล้วกล้า ผู้รับผิดชอบโครงการเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แถลงข่าวโฆษณาเกินจริงเกลื่อน วิทยุ ทีวี ว่า เครือข่ายผู้บริโภค เฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายทั้งทางสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน คือ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2558 พบว่า มีโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายจำนวน 206 ผลิตภัณฑ์ จาก 64 สื่อทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ดาวเทียม และดิจิตอลทีวี โดยแบ่งเป็นประเภทอาหาร ร้อยละ 49 ยา ร้อยละ 29 เครื่องสำอาง ร้อยละ 21 และอื่น ๆ ร้อยละ 2 โดยพบในสื่อวิทยุมากถึงร้อยละ 62

       นายพชร กล่าวว่า สื่อทั้ง 64 รายการนั้นเป็นโฆษณาที่ผิดกฎหมายร้อยละ 73 โดยพบในสื่อวิทยุมากที่สุด รองลงมาคือ ดิจิตอลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม ตามลำดับ ตัวอย่างเช่น โฆษณาไม่ตรงกับสรรพคุณที่ระบุไว้ มีการกระทำผิดบ่อยครั้ง โดยมากจะเป็นโฆษณาลดน้ำหนัก ทำให้ผอม ขาว รักษาสิว ฝ้า หรือริ้วรอยให้หายไป ซึ่งเป็นคำพูดที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เช่น คำว่า “ดักจับไขมัน” ไม่สามารถใช้ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ จากการทำงานร่วมกันกับ กสทช. และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในบางจังหวัดยังพบปัญหาการเชื่อมต่องาน ทำให้กระบวนการทำงานล่าช้า หรือ สสจ. ไม่กล้าบังคับใช้กฎหมาย

       “ข้อเสนอของเครือข่ายฯ คือ 1. รัฐต้องเร่งรัดให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดยทันที 2. หน่วยงานกำกับดูแลต้องมีมาตรการจัดการปัญหาที่เด็ดขาด รวดเร็วและเห็นผลได้จริง 3. ให้ อย. เร่งจัดทำฐานข้อมูลการอนุญาตโฆษณาอาหารและให้สาธารณชนเข้าถึงได้ 4. ให้ กสทช. เร่งดำเนินการให้เกิดการกำกับดูแลกันเองของผู้ประกอบการสื่อ 5. ให้มีคณะทำงานเฉพาะด้านจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย และ 6. ให้ อย. เร่งรัดปรับปรุงบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ” นายพชร กล่าว

       รายงานข่าวจาก นสพ.MGR Online ว่า วันเดียวกันด้าน นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร จากร้าน sahaherbal เลขที่ 679 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 กรุงเทพฯ หลังได้รับการร้องเรียน พบผลิตภัณฑ์อาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่มีเลขสารบบอาหาร แสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน และแสดงชื่อไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต หลายรายการ อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก คอลลาเจน เป็นต้น จึงยึดของกลางทั้งหมด เพื่อดำเนินคดี คิดเป็นมูลค่ากว่า 100,000 บาท แจ้งข้อกล่าวหา จำหน่ายอาหารที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท จำหน่ายอาหารที่มีฉลากเพื่อลวง จัดเป็นอาหารปลอม มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร เพื่อประโยชน์ในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท