2nd benefit

2nd benefit

ผลักดันแก้ไขกฎหมาย อุดช่องโหว่สื่อลามกอนาจารในเด็ก

971555

เป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องรีบเร่งแก้ไขสำหรับการช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ยังคงเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องรีบเร่งแก้ไขสำหรับการช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ล่าสุด มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก เดินหน้าเสนอผลักดันแก้ไขพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารในเด็ก รวมทั้งการคุ้มครองเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้ ดร.จินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการมูลนิธิพิทักษ์เด็กและคุ้มครองเด็ก กล่าวว่า ปัจจุบันการล่วงละเมิดในเด็กเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมไทยที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางให้ขบวนการข้ามชาติมีการทำอนาจารในเด็ก ซ้ำร้ายเด็กเหล่านั้นกลายเป็นเหยื่อที่ปรากฏอยู่ในสื่อลามกอนาจารที่ถูกเผยแพร่ต่อไปอีก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุมูลนิธิฯ จึงเห็นเป็นเรื่องควรแก้ไขเร่งด่วน ในการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันแก้ไข พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารเด็ก เนื่องด้วยกฎหมายไทยไม่ได้มีการกำหนดแยกประเภทสื่อลามกเด็กออกจากของผู้ใหญ่ ทั้งที่กฎหมายอาญาในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, กลุ่มประเทศอียู ฯลฯ ได้มีการแยกประเภทสื่อลามกอนาจารเด็กออกจากผู้ใหญ่และมีบทลงโทษที่รุนแรงกว่า สื่อลามกอนาจารเด็กเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งจะก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเพิ่มขึ้น และเด็กยังเป็นผู้ที่ถูกชักจูงได้ง่าย จึงสมควรที่จะกำหนดให้เป็นความผิดและจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ดร.จินตนันท์ กล่าวต่อว่า ทางมูลนิธิฯ สรุปประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ 6 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก มูลนิธิฯ เห็นว่าหากมีกฎหมายที่ชัดเจนจะเป็นการตัดปัญหาที่ต้นเหตุ เนื่องด้วยการแยกสื่อลามกเด็กออกจากผู้ใหญ่นั้นจะสามารถเอาผิดกับกลุ่มผู้มีความผิดปกติทางจิตที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กได้ ที่ผ่านมามีช่องโหว่ในเรื่องของกฎหมายที่ทำให้กลุ่มเหล่านี้ใช้เป็นข้อแก้ต่างในชั้นศาลได้ ประเด็นที่ 2 การมีสื่ออนาจารเด็กสามารถใช้เป็นเครื่องมือชักจูง ยั่วยุ และหลอกลวงกลุ่มเด็กให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อไปได้ ส่วนประเด็นที่ 3 กลุ่มผู้มีความผิดปกติทางจิตที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กจะสามารถบ่งชี้ได้ชัดเจน เนื่องจากมีการเก็บภาพต่าง ๆ ไว้เป็นคอลเลกชั่น โดยมีทั้งเก็บไว้ดูเองและขายสู่ตลาด ประเด็นที่ 4 การจับกุมผู้กระทำกับเด็กนั้นทำได้ยากเนื่องจากไม่สามารถจับกุมได้ขณะที่มีการล่วงละเมิด แต่จะจับกุมได้จากหลักฐานที่มีอยู่ นำมาซึ่งการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ามีเพียงเก็บไว้ดูเท่านั้น ประเด็นที่ 5 การมีสื่อลามกเด็กอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้ที่มีไว้ในครอบครองคือกลุ่มผู้ป่วยทางจิตที่ไม่ปกติ เป็นต้นเหตุนำมาซึ่งปัญหาในสังคมที่ตามมาอย่างไม่จบสิ้น และประเด็นสุดท้าย เด็กที่ล่วงละเมิดส่วนใหญ่จะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาในสังคมต่อไป มีการวิจัยมาแล้วว่าเด็กผู้ชายมีโอกาสจะไปกระทำการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กเมื่อตัวเองโตขึ้น หรือเด็กผู้หญิงจะมีความเสี่ยงสูงในการค้าประเวณี หรืออาจรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตาย

เพื่อเป็นการแสดงพลังสนับสนุน จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมแชร์ เชิญ รณรงค์ ขอร้องให้มีผู้สนับสนุนเพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติสนับสนุนการเสนอแก้กฎหมายเรื่องสื่อลามกเด็กให้สำเร็จลุล่วงให้ได้ เพื่อเด็กไทยทั่วประเทศ โดยสามารถเข้าไปร่วมแสดงพลังได้ที่ www.change.org/childabuse

 

ที่มา : เดลินิวส์ วันจันทร์ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 00:00 น.

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

|