2nd benefit

2nd benefit

กสท.เล็งลงโทษ 4 ช่องการเมืองผิด ม.37

883895

บอร์ด กสท.เตรียมลงโทษ 4 ช่องการเมือง ผิดมาตรา 37 และ ออกร่างประกาศรวมกลุ่มวิชาชีพสื่อจันทร์นี้

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 17 พ.ย. นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) มีวาระเรื่องร้องเรียนจากคณะทำงานติดตามสื่อในกองทัพบก กรณี การออกอากาศรายการโทรทัศน์ของช่อง PEACE TV ช่อง 24 TV ช่องฟ้าวันใหม่ และช่อง 1 TV เข้าข่ายการกระทำความผิดที่ฝ่าฝืนมาตรา 37 ของ พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ.2551 เนื่องจากออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา ได้พิจารณาเสนอลงโทษปรับทั้ง 4 ช่องทีวีการเมือง ซึ่งเรื่องนี้ กสท. ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุด เพราะกระทบต่อบรรยากาศสิทธิเสรีภาพสื่อภาพรวมในมิติสังคมการเมืองวัฒนธรรมที่อยู่ในภาวะถดถอย อึมครึมมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับการปลดผู้ดำเนินรายการ ทางสถานีไทยพีบีเอสที่เป็นทีวีสาธารณะ สะท้อนให้เห็นการสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวและการเซ็นเซอร์ตนเองสูงขึ้นทุกวัน จนส่งผลให้สื่อไทยไม่กล้าทำข่าวเจาะลึกเรื่องการเมือง แต่อาจหันไปทำข่าวชาวบ้านตามกระแส จนมีผลกระทบต่อโอกาสในการรับรู้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศ ที่ต้องใช้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

“จริงอยู่ที่สื่อดาวเทียมทั้ง 4 ช่อง ปัจจุบันกล้าพูดการเมืองมากกว่าฟรีทีวี และมีลักษณะเลือกข้างอยู่ แต่ถ้ายังอยู่ในกรอบการแสดงความคิดเห็นที่ยังไม่เกินกรอบกฎหมาย ก็ยังไม่ควรผิดมาตรา 37 ในประเด็นความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อย เว้นแต่กรณีที่เป็นสารที่สร้างความเกลียดชัง ดังนั้น ก่อนที่ กสท. จะตัดสินว่าผิด ควรต้องมีการวางกรอบ กติกาที่ชัดเจนล่วงหน้า และควรให้ผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักวิชาการ วิชาชีพสื่อ ผู้บริโภคมาช่วยวิเคราะห์ เพราะอาจถูกมองได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองของผู้มีอำนาจ เพราะในที่สุดแล้วเสรีภาพไม่อาจถูกควบคุมด้วยความกลัว ต้องทำให้เสรีภาพเกิดคู่กับ จิตสำนึกและความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแทนการสั่งการ” นางสาวสุภิญญา กล่าว

นอกจากนี้ ในการประชุม เตรียมพิจารณาวาระ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ซึ่งมีเจตจำนงในการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองของสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ให้มีมาตรฐานทางจรรยาบรรณ โดยที่ กสทช. จะมีมาตรการส่งเสริมในมิติต่างๆ เช่น งบประมาณ ฯลฯ หลังจากที่ร่างนี้ถูกคัดค้านจากองค์กรวิชาชีพสื่อ ว่าอาจถูกแทรกแซงจาก กสทช. มากเกินไป ทาง สำนักงานได้นำมาตราที่มีปัญหาดังกล่าวออกแล้ว ซึ่งถ้าร่างนี้ผ่านมติ กสท. รอบแรกจะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนอีกครั้ง

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ยังมีวาระการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาต มาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ได้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง7) และ บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (ช่อง3) ผู้ได้รับสัมปทานรายเดิมทีวีอนาล็อก ซึ่งกสท.เตรียมพิจารณา รวมทั้ง การพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 58 ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นต้น

 

ที่มา : เดลินิวส์  วันอาทิตย์ 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:22 น.