2nd benefit

2nd benefit

กสทช. ต้องออกประกาศห้ามคิดค่าโทรแบบปัดเศษในทุกกรณี

580818 Calls

องค์กรผู้บริโภค จี้ กสทช. เร่งออกประกาศห้ามคิดค่าโทรแบบปัดเศษในทุกกรณี ชี้ให้ระบุเงื่อนไขไม่ปัดเศษไว้ในเงื่อนไขการประมูล 4จี 

วันนี้ (18 ส.ค. 58) คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ร่วมกับ สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค จัดงานแถลงข่าว "กสทช. เร่งออกประกาศห้ามคิดค่าโทรแบบปัดเศษในทุกกรณี" ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ChonladaBunkasam580818

นางสาวชลดา บุญเกษม คอบช.เขตภาคกลาง กล่าวว่า คอบช. ได้ทำหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( สนช.) ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณีไม่ดำเนินการกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยไม่ปัดเศษเป็นนาที กสทช.ต้องทำหน้าที่ห้ามผู้ประกอบการปัดเศษในทุกกรณี ไม่ใช่เฉพาะรายการที่มีโปรโมชันเท่านั้น

ต่อมา คอบช. ได้รับหนังสือชี้แจงจาก สนช.ว่า เรื่องนี้ กสทช.จะแก้ปัญหาการปัดเศษได้ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาเตรียมออกประกาศ กสทช. เรื่อง "การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. ...." ซึ่งร่างประกาศดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว และคณะกรรมาธิการฯ เห็นควรให้ กสทช. เร่งดำเนินการออกประกาศดังกล่าว เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

"คอบช.จึงเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ ผู้แทน กสทช. ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ คอบช.จึงขอให้ กสทช. ดำเนินการกำกับดูแลการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยไม่ปัดเศษเป็นนาทีในทุกกรณี ไม่ใช่ออกเป็นรายการทางเลือกหรือโปรโมชันให้กับผู้บริโภค โดยขอให้กำหนดไว้ในประกาศกสทช.ดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค" นางสาวชลดา กล่าว

PaiboonChoungthong580818

ด้าน นายไพบูลย์ ช่วงทอง คอบช.ด้านสินค้าและบริการทั่วไป กล่าวว่า ตามมาตรา 27(9) แห่ง พรบ.กสทช. กำหนดให้ กสทช. มีหน้าที่กำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น กสทช. ต้องใช้อำนาจตาม มาตรา 31 แห่ง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เร่งออกประกาศ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่อาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะประกาศดังกล่าวได้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะไปตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ออกมาบังคับใช้ นอกจากนี้ควรกำหนดเรื่องการไม่ปัดเศษเป็นนาทีไว้เป็นเงื่อนไขใบอนุญาต คลื่นย่าน 1800 และ 900 ที่จะจัดประมูลในช่วงสิ้นปีนี้ด้วย

"ถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือแบบโดยเฉพาะแบบรายเดือนก็จะได้เห็นว่าเวลาที่เขาคิดค่าบริการยกตัวอย่างบริการประเภทเสียง ส่วนที่เกิน 1 นาที กลายเป็นว่าเราต้องจ่ายค่าบริการ 2 นาที ซึ่งการปัดเศษนี้ทำให้เกิดความสูญเสียต่อผู้บริโภค คำนวณกันคร่าวๆ เดือนหนึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคก็ประมาณ 4 พันล้านบาทต่อเดือน หากต่อปีจะเป็นจำนวนเงินมหาศาล ในขณะที่การทำสัญญาคิดค่าเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการเขาคิดค่าเชื่อมต่อตามจริง หมายความว่าถ้ามีการเชื่อมต่อกันเป็นวินาทีเขาก็จะคิดราคาเป็นวินาที เพราะฉะนั้นอันนี้มันสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการ" คอบช.ด้านสินค้าและบริการทั่วไป กล่าว

BoonyeanSiritum580818

ขณะที่ นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และ คอบช.เขตภาคตะวันตก ย้ำว่าการแถลงข่าวครั้งนี้เพียงแค่ขอให้มีการจ่ายตามจริง และขอเรียกร้องให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ควรเอาเปรียบผู้บริโภค ให้ กสทช.เร่งออกประกาศห้ามเอาเปรียบผู้บริโภคโดยเร็ว และควรกำหนดเรื่องการไม่ปัดเศษไว้ในเงื่อนไขใบอนุญาตคลื่น 1800 MHz. หรือ 4G ที่จะเกิดขึ้นที่จะมีการประมูล

"วันนี้ประเทศไทยเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ 4G จะมีการเปิดประมูลในเร็ววันนี้ ขอเรียกร้องว่าการประกาศในการจะให้ประมูล 4G ต้องมีการออกประกาศเลยว่าใครจะประมูลควรมีการกำหนดความเร็วขั้นต่ำต้องไม่ต่ำว่า 2 MB เพราะ 4G ต้องเร็วกว่า 3G หากต่ำกว่า 2 MB. ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการโดยการลดค่าบริการในเดือนนั้น 50% เราไม่ได้อยากได้การลด 50% แต่เราต้องการให้บริษัทให้บริการไม่ต่ำกว่า 2 MB และผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้ว่าลดราคาให้ตรงไหน" ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค กล่าว

 

ข่าวบทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

|

Tags: กสทช.,, องค์การอิสระ,, องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค , คอบช. , ห้ามปัดเศษโทร