2nd benefit

2nd benefit

จี้ กสทช. กำกับค่าบริการโทรศัพท์นอกโปรฯ หยุดเอื้อประโยชน์ค่ายมือถือ

news pic 15082019 8

กลุ่มผู้บริโภค และ คอบช. เรียกร้อง กสทช. ยืนหยัดกำกับอัตราค่าบริการนอกโปรโมชันตามแนวทางที่กำหนดไว้เดิม อย่าคล้อยตามเสียงเอกชน แต่ควรเห็นแก่ประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม

          จากกรณีที่ กสทช. กำลังเตรียมออก ‘ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ’ เพื่อกำกับโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั้น

          นายโสภณ หนูรัตน์ เลขานุการอนุกรรมการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ให้ความเห็นว่า ร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว ได้มีการนำมารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ในร่างฉบับเดิมได้มีการกำหนดอัตราค่าบริการในส่วนที่เกินกว่าสิทธิการใช้งาน หรือ ค่าบริการนอกโปรโมชันอยู่ด้วย โดยกำหนดไว้ในร่างประกาศฯ ข้อ 6 (2) และภาคผนวก ข ว่าจะกำกับอัตราค่าบริการเสียง (การโทรออก) ไม่ให้เกินกว่า 0.90 บาทต่อนาที และบริการข้อความสั้น (การส่ง SMS) ไม่เกิน 1.50 บาทต่อข้อความ ซึ่งมองว่าแนวทางดังกล่าวจะส่งผลดีกับผู้บริโภค โดยทำให้ค่าบริการส่วนที่เกินจากรายการส่งเสริมการขายที่ใช้อยู่ (ส่วนนอกโปรโมชัน) ถูกลง จากนั้นจึงลงความเห็นไปว่าเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคส่วนรวมnews pic 15.08.2019 1news pic 15.08.2019 3

          แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้รับทราบว่า ในร่างประกาศฉบับปัจจุบันที่สำนักงาน กสทช. กำลังเตรียมจะนำเสนอให้ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบเพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไปนั้น ได้มีการตัดส่วนนี้ออกไป โดยอ้างว่าเป็นการปรับแก้หลังจากที่มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งบรรดาบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือบรรดาค่ายมือถือต่างแสดงความไม่เห็นด้วย

          “กสทช. ควรฟังเสียงผู้บริโภคซึ่งเป็นเสียงของคนส่วนใหญ่ในประเทศที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่าภาคธุรกิจ ตอนที่รับฟังความคิดเห็นก็มีเครือข่ายผู้บริโภคเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และเครือข่ายฯ เห็นชอบกับแนวทางของร่างประกาศที่กำหนดว่าจะกำกับอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทั้งในโปรโมชัน และนอกโปรโมชัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภค จึงทำให้ไม่มีการคัดค้านหรือแสดงความเห็นแย้งกับร่างประกาศที่ กสทช. เสนอ เพราะเห็นว่าสิ่งที่ กสทช. ตั้งใจจะทำนั้นดีอยู่แล้ว และยังเป็นการป้องกันการเอาเปรียบและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่กลายเป็นว่า เสียงสนับสนุนอย่างเงียบๆ นั้นกลับถูกละเลยไป คงเหลือแต่เสียงค้านของค่ายมือถือดังอยู่ข้างเดียว” นายโสภณกล่าว

          นายโสภณ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นยังพบว่าตามร่างประกาศฉบับปรับปรุง ในภาคผนวก ก ที่กำหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการตามสิทธิการใช้งานของรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด พบว่ามีอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริการข้อความสั้น ที่เดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 0.88 บาทต่อข้อความ แต่ในประกาศที่แก้ไข เพิ่มเป็น 0.97 บาทต่อข้อความ รวมถึงค่าบริการอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ เดิมกำหนดไว้ ไม่เกิน 0.14 บาทต่อเมกะไบต์ เพิ่มเป็น 0.16 บาทต่อเมกะไบต์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กสทช. ไม่ได้ยืนหยัดในการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจโดยไม่เป็นธรรมnews pic 15.08.2019 2

          “ขอเรียกร้องไปยัง กสทช. ให้พิจารณาออกประกาศกำกับค่าบริการโทรศัพท์ โดยใช้ร่างประกาศฉบับเดิมที่นำมารับฟังความคิดเห็น ซึ่งโดยรวมมีสาระสำคัญที่เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่าฉบับที่แก้ไข และในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก็ได้รับการเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมในฝ่ายของผู้บริโภคแล้ว” นายโสภณกล่าว

Tags: รถตู้,สารี,สำนักข่าวอิศรา'เบี้ยคนชรา' หมามุ่ยอินเดีย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รถโดยสารสองชั้น TPP ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค หลักประกันสุขภาพกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กสทช. ศาลผู้บริโภควินาทีคุมค่าโทรสังฆทานวัคซีนโรงพยาบาลแพทยสภาซานติก้า ฉลาดซื้อ60ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค60 แคลิฟอร์เนีย ยึดทรัพย์ ฟิสเนต รถไฟฟ้าBTS เข็มขัดนิรภัย ข้อเข่าเสื่อมเสาโทรศัพท์ คลื่นโทรศัพท์ คอบช. กสทช คอร์ดี้พลัส, หลินจือโกะ, ซอกแซกสื่อ, มโฆษณาเกินจริงเห็ดหลินจือมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคSMSทรูอาคารสูง้ซอยแคบก่อสร้างรถติดEIAเพิร์ลลี่ผลิตภัณฑ์สุขภาพฟ้องคดีแบบกลุ่มคดีผู้บริโภคคดีู้บริโภคClassActionโดนัท นิตยสารฉลาดซื้อดีแทคเอไอเอสผู้ริโภคพาราควอตเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือวัตถุอันตรายSVNThailandการลงทุนเทรดหุ้นคลอไพริฟอสไกลโฟเซตThaiPANอาหารกลางวันโรงเรียนเมจิกสกินLynอาหารเสริมคปพ.พลังงานทนายความมพบ.รถเมล์ขส.มก.บังคับคดีทนายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินปตท.เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษบขส.รถตู้โดยสารสาธารณะกองทุนปฏิรูปพลังงานก็อดจิกพย.เสาสัญญาณSibutramineลดนำ้หนักห้างออนไลน์ซื้อของออนไลน์ไซบูทรามีนโรคทางจิตเวชไขมันทรานส์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสานรถรักส่งนักเรียนกระทะโคเรียคิงคดีกลุ่มมหกรรมสมุนไพรและอาหารครั้งที่3กป.อพช.อีสาน HIVมูลนิธิเข้าถึงเอดส์พรบ.ยาอย.รถรับส่งนักเรียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ อย.จำนำสินเชื่อประกันภัยตึกสูงดิเอทัสกทม.ซอยร่วมฤดีสภาผู้บริโภค เชฟรอนศุลกากรป.ป.ช.รสนา โตสิตระกูลสสส. เครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน (ขสช.)รถโดยสารระหว่างจังหวัดสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติสถิติเรื่องร้องเรียนเครือข่ายผู้บริโภค 7 ภาคตุ๊กตุ๊ก ธนาคารไทยพาณิชย์รพ.กรุงเทพภูเก็ตศาลแพ่งยื่นฟ้องสามล้อเอื้อาทรสารีอ๋องสมหวังกรมการขนส่งทางบกฉ้อโกงกองบังคับการกองปราบปรามสหกรณ์จักรเพชรธนาคารออมสินมาสด้ามาสด้า2เครือข่ายผู้บริโภคภาคใต้ ปปง.วันสิทธิมนุษยชนราคายาองค์กรผู้บริโภค กรมการค้าภายในคายมาจิศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค61สลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันหวยมาตรา46กรมส่งเสริมสหกรณ์โฟตอนฟ้องเท็จศาลอาญาสาหร่ายอบกรอบแคดเมียมตะกั่วเราคือใครค่ารักษาพยาบาลแพงโรงพยาบาลเอกชนองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคสถานการณ์ผู้บริโภค61กาแฟกาแฟคั่วปลอดภัยซื้อคอนโดซื้อห้องชุด700MHzพรบ.ไซเบอร์คู่มือผู้บริโภคศึกษาสมัชชาผู้บริโภค2562สภาองค์กรของผู้บริโภคเลือกตั้ง62การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนโยบายพรรคการเมืองCX5mazdaสถานการณ์ผู้บริโภค62บริการสาธารณะการเงินการธนาคารFair Finance Thailandการเงินที่เป็นธรรมสิ่งแวดล้อมkerryละเมิดสิทธิขนส่งสินค้าฉลากนมไทยเดนมาร์ครพ.เอกชนเดินเพื่อผู้ป่วยกัญชารักษาโรคCannabisWalkอาจารย์เดชาเดินเพื่อผ้ป่วยกัญารักษาโรคไพศาล พืชมงคล โจน จันไดCannbisWalkมูลิธิข้าวขวัญมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)มูลนิธิสุขภาพไทยมหาวิทยาลัยรังสิตเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน(ขสช.) เครือข่ายผู้ป่วย (Healthy Forum)ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมูลนิธิเพื่อผู้บริโ๓คเครือข่ายภาคประชาชนอาจารย์เนาวรัตน์ทางออกกัญชาไทยโรตีสายไหมของฝากอยุธยาสารเคมีอันตรายพ.ร.บ. สารเคมีมะพร้าวน้ำกระทิเสวนากัญชาเพื่อการแพทย์ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดอาจารย์เดชา ศิริภัทรศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑาปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ศุภชัย ใจสมุทรอาจารย์ยักษ์วิวัฒน์ ศัลยกำธรผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลีวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญมูลนิธิข้าวขวัญขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ (ขสช.)คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน(กป.อพช.)คำประกาศอิสรภาพรถโดยสาธารณะปลอดภัย กระทรวงพาณิชย์ข่าวปลอมไต้หวันข้อมูลลวงข่าวลวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคเครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนสภาองค์กรผู้บริโภคองค์กรสาธารณประโยชน์มาตรา61มาตรา46รัฐธรรมนูญชานมไข่มุกชาไข่มุกชานมจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคของฝากภาคเหนือน้ำพริกหนุ่มทำรังวัดรังวัดซ้ำหนี้บัตรเครดิตSupermarketที่รักซูเปอร์มาร์เก็ตยื่นจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกองทุนแสงอาทิตย์โรงพยาบาลหลังสวนโซลาร์เซลล์แกงไตปลาแห้งองค์กรผู้บริโภคภาคใต้