2nd benefit

2nd benefit

Up

งานวิจัยด้านบริการสาธารณะ - ความเป็นไปได้ในการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง

สิทธิการใช้แสงแดดผลิตไฟฟ้าต้องได้รับการคุ้มครองและทำให้เป็นจริง (เสียดายแดด)
 
 
Powered by Phoca Download