2nd benefit

2nd benefit

ศาลยกฟ้องคดีหนี้บัตรเครดิต เหตุผู้บริโภคยกเลิกหนี้บัตรตามขั้นตอน

pic credit card web

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 คุณปราณี สินสวัสดิ์ ผู้ร้องได้ซื้อคอร์สทำหน้า 10 ครั้ง และทดลองทำฟรี 1 ครั้งกับร้านเดอะ สกินดอกเตอร์ โดยชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต จำนวน 50,000 บาท แต่เมื่อได้ทดลองทำ ปรากฏว่า ผู้ร้องเกิดอาการคันรอบหน้า และรอบดวงตา ในช่วงค่ำวันเดียวกัน ผู้ร้องจึงติดต่อกลับไปที่ร้านเดอะ สกินดอกเตอร์ เพื่อขอยกเลิกการใช้บริการและปฏิเสธการจ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ แต่ทางร้านกลับบ่ายเบี่ยงและนัดหมายให้ผู้ร้อง มาพบที่ร้านในวันที่ 12 มีนาคม 2557

ต่อมาวันที่ 12 มีนาคม 2557 ผู้ร้องเข้าไปที่ร้านพร้อมกับนำใบรับรองแพทย์ไปยืนยัน แต่ทางร้านยังยืนยันว่าไม่สามารถยกเลิกได้  หลังจากนั้น ห้าวันต่อมา ผู้ร้องจึงทำหนังสือแจ้งไปยังศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อขอให้ระงับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตและยกเลิกการชำระผ่านบัตรเครดิตของผู้ร้อง ซึ่งทางธนาคารไทยพาณิชย์รับทราบเรื่องแล้ว และเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 มีใบแจ้งรายการบัตรเครดิตมายังผู้ร้อง ผู้ร้องจึงชำระหนี้ทุกรายการ ยกเว้นรายการคอร์สทำหน้าที่ร้านเดอะ สกินดอกเตอร์   

ต่อมาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคุณปราณี สินสวัสดิ์ เป็นจำเลยในคดีผู้บริโภคฐานผิดสัญญา (บัตรเครดิต) และเรียกให้ชำระเงิน 60,423.92 บาท ผู้ร้องจึงมาขอคำปรึกษาด้านคดีจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซึ่งทางมูลนิธิได้ให้การช่วยเหลือทางด้านคดีซึ่งในที่สุดศาลชั้นต้นพิจารณาและเห็นว่า จำเลยได้แจ้งยกเลิกไปยังศูนย์บริการบัตรเครดิต และได้ทำตามคำแนะนำของศูนย์บริการบัตรเครดิตด้วยการลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจ มีใบรับรองแพทย์วินิจฉัยอาการแพ้ ทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงส่งให้ทางธนาคารทราบ ซึ่งโจทก์มิได้นำสืบว่าการยกเลิกการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงถือว่าจำเลยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอยกเลิกการชำระค่าบริการแล้ว นอกจากนี้จำเลยมิได้ใช้บริการของร้านเดอะ สกินดอกเตอร์เลย นับจากที่ได้ซื้อบริการดูแลผิวหน้าจนถึงปัจจุบัน

การที่สถานเสริมความงามไม่ยินยอมยกเลิกคอร์สดูแลผิวหน้าให้แก่จำเลย ทั้งที่จำเลยได้แจ้งความประสงค์และได้แจ้งยกเลิกการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของโจทก์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่โจทก์จะบันทึกข้อมูลการรูดบัตรเครดิตของจำเลย การกระทำดังกล่าวของโจทก์ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคและเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต  

ด้วยเหตุนี้ ศาลจึงตัดสินยกฟ้อง คุณปราณี สินสวัสดิ์ ไม่ต้องรับผิดชำระเงินแก่ธนาคาร 

คำพิพากษาคดี :