2nd benefit

2nd benefit

คำพิพากษาคดี : ศาลฟันรถตู้โดยสารจ่ายชดเชยผู้บริโภค กรณีอุบัติเหตุรถตู้สิงห์บุรี

van
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ขับขี่ เจ้าของรถ ผู้ประกอบการรวมถึงบขส. และบริษัท ประกันภัย รวมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหาย แก่ผู้ประสบเหตุจากรถตู้โดยสารสาธารณะ

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ( มพบ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสาธารณะ ทะเบียน 10-2523 ลพบุรี ข้างรถมีอักษรย่อว่า บ.ข.ส. ออกเดินทางจากจังหวัดสิงห์บุรีมุ่งหน้ามายัง กรุงเทพมหานคร ถึงบริเวณถนนสายลพบุรี-สิงห์บุรี ช่วงกม.ที่ 166-167 หมู่ที่ 15 ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ผู้ขับรถตู้คันดังกล่าวขับรถโดยประมาททำให้เกิดเหตุชนกับรถจักรยานยนต์ และไถลข้ามเข้าไปในช่องทางเดินรถที่สวนทางมาชนกับรถยนต์พ่วงท้ายบรรทุกก๊าซเอ็นจีวี อย่างแรง ทำให้ผู้ขับรถตู้เสียชีวิตและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัส จำนวนกว่า 9 ราย ทั้ง 9 รายจึงได้เข้าร้องเรียนต่อมพบ. เพื่อชอให้ความช่วยเหลือในการฟ้องคดีผู้บริโภคต่อศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้ยื่นฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ.2071 – 2079/2555 ต่อมาศาลชั้นต้น มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ให้จำเลยทั้งหมดรวมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งเก้าคน รวมเป็นเงินมากกว่า 3 ล้านบาท (ตามรายละเอียดคำพิพากษาแนบ)นาย ธนัช ธรรมิสกุล เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ( มพบ.) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า "ทางมูลนิธิฯเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้ดำเนินการยื่นฟ้องให้กับผู้บริโภค ต่อศาลแพ่ง ในลักษณะคดีผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 โดยคดีลักษณะของคดีละเมิดทั่วไป อายุความฟ้องคดี 1 ปี และหากไม่เกินวงเงินของบริษัท ประกันภัย อายุความฟ้องคดี 2 ปี

ในคดีผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องด้วยวาจาหรือฟ้องเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีฟ้องด้วยวาจาเพื่อความสะดวกในการบันทึกรายละเอียดของคำฟ้องควรเตรียมเอกสารมาประกอบคำฟ้องเพื่อยื่นต่อศาล เช่น สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน , หนังสือรับรองบริษัท , ตั๋วเดินทางหากมี , ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง ,บันทึกการแจ้งความ , ใบรับรองแพทย์และเวชระเบียนที่ระบุอาการบาดเจ็บ หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ส่วนการฟ้องคดี ผู้เสียหายที่เดินทางภายในรถตู้คันดังกล่าว ทราบภายหลังและคงมีอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากอุบัติเหตุ เกินกว่า 2 ปีแล้วนั้น สามารถใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 หมวด 2 รับขนคนโดยสาร มาตรา 634 ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแก่ตัวเขาหรือในความเสื่อมเสียอย่างใดๆอันเป็นผลโดยตรง แต่การที่ต้องชักช้าในการขนส่ง"

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต www.rottourthai.com

Tags: รถตู้