2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก
  • ด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นำร่องขับเคลื่อนงานตู้น้ำดื่มปลอดภัย "บางบอนโมเดล”

620104 news
ผู้บริโภคจับมือภาครัฐนำร่องขับเคลื่อนงานตู้น้ำดื่มปลอดภัย "บางบอนโมเดล”วันที่ 4 ม.ค.62 ที่สำนักงานเขตบางบอน โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางบอน สำนักงานเขตบางบอน กรมอนามัย และคณะผู้บริหารระดับสูงกรุงเทพมหานครฯ ร่วมกันนำร่องขับเคลื่อนงานตู้น้ำดื่มปลอดภัย "บางบอนโมเดล”

620104 news2