2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก
  • ด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

พัฒนาเครือข่ายผู้บริโภค เป็นหน่วยเฝ้าระวังคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

591011 news2

คณะอนุกรรมการด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดอบรมเครือข่ายผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 26 เขต หวังพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

วานนี้ (11 ..59) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและคณะอนุกรรมการด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) จัดอบรมให้ความรู้ การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ  ให้กับเครือข่ายผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร 26 เขตประกอบด้วย เขตคลองสามวา   เขตห้วงขวาง  เขตบางคอแหลม  เขตสาทร  เขตวัฒนา  เขตทุ่งครุ  เขตบางแค  เขตกรุงธนบุรีใต้  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางซื่อ  เขตบางพลัด   เขตบางบอน  เขตบางขุนเทียน  เขตลาดพร้าว  โชนธนบุรีเหนือ  โซนรัตนโกสินทร์ เขตพญาไท  เขตบางเขน  เขตวังทองหลาง  เขตหลักสี่  เขตประเวศ  เขตหนองจอก  

นางสาวมลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการด้านอาหารฯ คอบช.กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้นอกจากจะพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคแล้วยังให้ทางเครือข่ายเฝ้าระวังและสำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ รอบกรุงเทพ

“การลงสำรวจตู้น้ำดื่มจะสำรวจสถานที่ตั้ง  ลักษณะทางกายภาพ นั่นคือความสะอาดของตัวตู้และหัวจ่ายน้ำ การติดสติกเกอร์ตามประกาศ สคบ.  ตรวจดูใบอนุญาตประกอบกิจการ  สอบถามแหล่งที่มีของน้ำดิบ  การล้างทำความสะอาดและการบำรุงรักษา  ที่สำคัญคือต้องถ่ายภาพตู้น้ำดื่มและภาพประกอบอื่นๆมาเป็นหลักฐาน  เพื่อแจ้งให้มีการปรับปรุงพัฒนาตู้น้ำนั้นด้วยหากตู้น้ำนั้นมีปัญหา  และจะมีการแถลงผลการสำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอีกครั้ง” นางสาวมลฤดีกล่าว 

อนึ่งการอบรมครั้งนี้ยังอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ  เกณฑ์มาตรฐานตู้น้ำดื่ม ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำดื่มหยอดเหรียญ