2nd benefit

2nd benefit

  • หน้าแรก
  • ด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ

คุมเข้มโรงพยาบาลใช้คิวอาร์โค้ดแสดงราคายา-ตรวจสอบชื่อยาแต่ละชนิด

medizine
นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัด เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบระบบคิวอาร์โค้ด

และการเข้าให้บริการคิวอาร์โค้ดของโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าตรวจสอบชื่อยาแต่ละชนิด และสามารถเช็กราคาขายในโรงพยาบาลแต่ละแห่งทั่วประเทศได้ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภครู้ได้ทันทีว่า โรงพยาบาลใดขายยาชนิดเดียวกัน ถูกหรือแพงกว่ากัน โดยราคาที่โรงพยาบาลจัดส่งมาให้นั้น ถือเป็นราคาที่โรงพยาบาลผูกพัน จะต้องขายตามนี้ ถ้าขายเกินกว่า และมีผู้ร้องเรียน กรมฯ จะสอบถามข้อเท็จจริง หากชี้แจงไม่ได้ จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย และถ้าจะเปลี่ยนแปลงราคา ต้องแจ้งกรมฯ ล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 15 วัน

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลแต่ละแห่งว่า มีการจัดแสดงคิวอาร์โค้ดในพื้นที่เหมาะสม และเก็บข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาการใช้ระบบดังกล่าว หลังจากที่กำหนดให้วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นวันแรกโรงพยาบาลเอกชน ต้องติดคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ประชาชนได้เปรียบเทียบราคายา และค่าบริการได้ง่าย

ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการให้บริการหรือ พบโรงพยาบาลใดไม่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดแสดงคิวอาร์โค้ด ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบค่ายาและค่ารักษาพยาบาลได้นั้น สามารถร้องเรียนมายังกรมการค้าภายใน 1569 ได้ 24 ชั่วโมง

ข่าวจาก ch7 ภาพจาก ไทยรัฐ