2nd benefit

2nd benefit

เนื้อหา

Up

งานวิจัยด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ -โครงการสํารวจการความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการยอมรับการใช้วัตถุดิบ GMOs ในส่วนผสม การติดฉลาก GMOs และการร่วมกันกําหนดฉลาก GMOs ที่พึงประสงค์ในผลิตภัณฑ์อาหา

งานวิจัยด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ -โครงการสํารวจการความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการยอมรับการใช้วัตถุดิบ GMOs ในส่วนผสม การติดฉลาก GMOs และการร่วมกันกําหนดฉลาก GMOs ที่พึงประสงค์ในผลิตภัณฑ์อาหา
GMOsLabelResearch.pdf
File Size:
2.69 MB
Author:
นายพงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์
Date:
17 กรกฎาคม 2562
Downloads:
66 x
 
 
 
Powered by Phoca Download