สมาคมผู้บริโภคสงขลาร่วมกิจกรรมจุดตรวจรถโดยสารด้วยระบบ GPS ช่วงเทศกาลสงกรานต์

Written on . Posted in สมาคมผู้บริโภคสงขลา ฮิต: 1246

 cm songkhla 11042016-01web

(11 เมษายน 2559) สมาคมผู้บริโภคสงขลาและอาสาสมัครร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์บริการจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS และจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารประจำทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงรัตภูมิ (พรุพ้อ) อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 ใน 11 จุดตรวจของทั้งประเทศ

ข้อมูลและภาพจาก: สมาคมผู้บริโภคสงขลา

พิมพ์