2nd benefit

2nd benefit

พะเยารณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

payaocivil news 11042016-04web

5 เมษายน 2559 สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ร่วมกับมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา และภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวเปิดงาน และปล่อยคาราวานรถจักรยานยนต์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน๊อตนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ

payaocivil news 11042016-01web

ข้อมูลและภาพจาก: มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา (Facebook Fanpage)