2nd benefit

2nd benefit

ผู้บริโภคภาคอีสาน หารือขนส่งฯหาทางออกเหยื่ออุบัติเหตุรถทัวร์นำเที่ยวตกเขา

610410 news

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน เข้าแจ้งสิทธิแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์นำเที่ยว เสียหลักตกเขาบริเวณอ.วังน้ำเขียว พร้อมพูดคุยเรื่องความร่วมมือและการยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ

จากกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์นำเที่ยวสองชั้น เสียหลักบริเวณทางโค้งบ้านมะกรูดหวาน ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 19 ราย และยังมีผู้ที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกจำนวน 4 รายนั้น

ล่าสุด วันที่ 5 เมษายน 2561 นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน กล่าวว่าได้เข้าพบนายกฤษฎา  มะลิซ้อน  ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  ผู้ประกอบการ  การชดเชยเยียวให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุ  โดยมีแผนร่วมกันที่จะจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นจากหลายภาคส่วนและความร่วมมือในการเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัยต่อไป   หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยม และแจ้งสิทธิที่ผู้บริโภคควรจะได้รับจากอุบัติเหตุครั้งนี้ โดยผู้ประสบอุบัติเหตุที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ได้แก่ นางปราณี ชนะศึก พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ นางสาวคำปอน สิทธิชุม และนางเอมอร สิทธิชุม พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น และนางรักชนก ภูเงิน พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลใน จ.นครราชสีมา ซึ่งทั้ง 4 ราย ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากบริษัทรถทัวร์นำเที่ยว ส่วนญาติของผู้เสียชีวิต แม้จะได้รับการชดเชยและเยียวยาจากบริษัทประกัน แต่ยังไม่ได้รับการดูแลจากบริษัทรถทัวร์นำเที่ยว

"เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสานและขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ ได้พูดคุยเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องเหตุการณ์ และการชดเชยเยียวยาให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยมีแผนจะจัดประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นจากหลายภาคส่วน รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการเฝ้าระวังและยกระดับมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัย" นายปฏิวัติกล่าว

นางสาวคำปอน สิทธิชุม หนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ กล่าวว่า ขณะนี้ค่ารักษาพยาบาลของตัวเองอยู่ที่ประมาณสี่แสนกว่าบาท ซึ่งเกินจากเงินชดเชยที่ได้รับจากบริษัทประกัน ทางครอบครัวจึงต้องสำรองจ่ายก่อน เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท ส่วนนางเอมอร ซึ่งเป็นญาติของตัวเอง ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง จึงต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก ทั้งนี้ ตัวเองและนางเอมอรวางแผนจะย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย