2nd benefit

2nd benefit

การตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ประชาชนต้องมีส่วนร่วม

590404 news
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ ศาลปกครองนครราชสีมามีนัดฟังคำพิพากษาที่ผู้บริโภคร้องเรียนคัดค้านการตั้ง เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน ซึ่งผู้บริโภคได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการแก้ไข ปัญหาแต่ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการใดๆ ทางผู้บริโภคจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ร้องเรียนคัดค้านการตั้งเสาในชุมชนจากจังหวัดศรีสะเกษ นครราชสีมาและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาให้กำลังใจกับกรณีดังกล่าว

คลิกเพื่ออ่านต่อ >>

พิมพ์ อีเมล

  • 1
  • 2