2nd benefit

2nd benefit

กสทช.ไฟเขียว4จี'คลื่น900'ดีเดย์ พ.ย.นี้

news img 582471 1

"กสทช."ไฟเขียวร่างเกณฑ์ประมูลล่วงหน้าคลื่น900 เตรียมส่งลงประชาพิจารณ์ทันที ก่อนประมูลจริง พ.ย.นี้ ยืนราคาเริ่มต้นรวม 2 ใบที่ 28,000ล.บาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังประชุมบอร์ด กสทช.วานนี้ (14 พ.ค. 2557) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนำร่างประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งประกอบด้วยย่าน 897.5-915.0 / 942.5- 960.0 เมกะเฮิรตซ์ พ.ศ. .... เพื่อไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ต่อไป

ทั้งนี้ คลื่นความถี่ย่าน 900 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ในฐานะผู้รับสัมปทาน จากบมจ.ทีโอที จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 30 ก.ย. 2558 ซึ่ง กสทช.จะเปิดให้มีการประมูลล่วงหน้าในเดือน พ.ย. 2557 นี้

โดยจะแบ่งเป็น 2 ใบอนุญาต รวม 17.5 เมกะเฮิรตซ์ แบ่งเป็น 2 ชุดความถี่ ชุดละ 10 เมกะเฮิรตซ์ และ 7.5 เมกะเฮิรตซ์อย่างละใบ โดยมีอายุใบอนุญาต 15 ปี รายละเอียดในร่างประกาศฯ ดังกล่าวมี บอร์ด กสทช. 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา 2. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ที่ได้ให้ข้อสังเกต โดยมีคำสงวน 2 เรื่องคือ 1. การกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ควรเป็นการกำหนดราคาเต็ม 100% จากราคาประเมิน ไม่ควรกำหนดราคาต่ำเกิน การกำหนดราคาตั้งต้นที่ 563 ล้านบาท ต่อ 1 เมกะเฮิรตซ์ คิดแค่ 70% ของราคาประเมินมูลค่าคลื่น 804 ล้านบาท

2. คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ไม่กำหนดเพดานการถือครอง ถือว่าเป็นการเปิดให้ผู้ที่เข้ามาประมูลสามารถเข้าประมูลได้ทั้ง 2 ใบอนุญาต ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน โดยข้อสงวนดังกล่าวนี้จะนำไปประชาพิจารณ์ร่วมกันด้วย

สำหรับการประมูล จะเริ่มต้นที่ราคาตั้งต้นของชุดคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ คือ ชุดที่ 1 คลื่นความถี่จำนวน 2 x 7.5 มีราคาตั้งต้นใบอนุญาตให้ใช้ความถี่ คือ 2x7.5x804 คิดเป็นเงินจำนวน 12,060 ล้านบาท ชุดที่ 2 คลื่นความถี่จำนวน 2x10x804 คิดเป็นเงินจำนวน 16,080 ล้านบาท รวมจำนวนคลื่นความถี่ทั้งหมด 17.5 เมกะเฮิรตซ์ คิดเป็นเงิน 28,140 ล้านบาท

เขากล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพื่อการเตรียมการ และการดำเนินการประมูลคลื่น 900 ดังกล่าว จำนวน 50 ล้านบาท โดยเป็นเงินงบประมาณจากทรัพย์สินของสำนักงาน กสทช. ซึ่งงบประมาณดังกล่าว แบ่งเป็นงบการทำประชาสัมพันธ์ และจ้างบริษัทบริหารจัดการการประมูล

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้กสท.นำไปรับฟังความเห็นสาธารณะต่อไป

 

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์    วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 10:41