2nd benefit

2nd benefit

กลุ่มผู้บริโภคร้องรัฐเร่งออกองค์การอิสระผู้บริโภค

580623001

กลุ่มผู้เสียหายกว่า 40 คน รวมตัวเรียกร้องรัฐเร่งออกกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ในรัฐธรรมนูญ

วันนี้ (23 มิ.ย.58) เวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มผู้บริโภคจำนวน 40 คน นำโดย นายเจริญ วงศ์กังแห ตัวแทนผู้เสียหายจากการซื้อที่ดินเพื่อทำการเกษตร นางสุนันทา ประจุศิลป ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายจากบริการรถโดยสารธารณะ นายรัชพล ทำเอี่ยม ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายจากการซื้อรถยนต์ใหม่ และกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เร่งออกกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล

 580623002

นายเจริญ เผยว่าตนได้ซื้อที่ดินในโครงการสวนเกษตร ไฮ-การ์เด้น ของบริษัท ซี พี แลนด์ จำกัด แต่พบว่าโครงการไม่ได้ดำเนินการตามที่โฆษณาไว้ อาทิ มีผลตอบแทนให้ มีเรือนรับรองในรูปแบบรีสอร์ท มีทางเข้าออกถูกกฎหมายทุกแปลง ฯลฯ จึงได้เข้าร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งสคบ.ได้รับเรื่องเป็นคดีผู้บริโภค และมีการฟ้องเรื่องสู่ศาลในปี 2556 และมีผู้ได้รับผลกระทบเข้าร้องเรียนเพิ่มอีก 30-40 ราย แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ 

"ได้เข้ามาร้องเรียนที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และทราบว่าเครือข่ายผู้บริโภคได้มีการผลักดันองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตนและผู้เสียหายคนอื่นๆ เห็นว่ากฎหมายนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคจริงๆ อีกทั้งยังมีความคล่องตัวเนื่องจากเป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากรัฐจริงๆ วันนี้จึงมาร่วมกับผู้เสียหายอื่นๆ เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออกองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคโดยรวม" นายเจริญ กล่าว

ด้าน นางสาวบุญยืน ศิริธรรม กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) และประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ชี้ความสำคัญขององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคว่า องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นกฎหมายที่ผู้บริโภคผลักดันมานานกว่า 18 ปี แต่ยังถูกแช่แข็งอยู่ ทั้งที่กฎหมายองค์การอิสระฯนี้จะเป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชน 

"องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากรัฐ คอยรับฟังปัญหาผู้บริโภคเพื่อนำไปจัดทำเป็นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา นโยบาย รวมถึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ล้าสมัย คอยสนับสนุนผู้บริโภคในการเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียนเบ็ดเสร็จ (one stop service) ทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องไปหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่วิจัยวิเคราะห์สินค้าบริการที่อาจส่งผลต่อผู้บริโภคโดยรวม และยังเปิดเผยชื่อสินค้าบริการที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคให้ผู้บริโภคอีกด้วย ขณะที่ สคบ.เป็นองค์กรของรัฐอาจมีข้อจำกัดในการฟ้องหน่วยงานรัฐด้วยกันเอง อีกทั้งหน่วยงานรัฐยังถือกฎหมายคนละฉบับ" กรรมการ คอบช. กล่าว

ด้าน นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้รับหนังสือและจะส่งเรื่องข้อเรียกร้องของเครือข่ายผู้บริโภคถึงนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาต่อไป

ต่อมาเวลาประมาณ 13.30 น. วันเดียวกัน เครือข่ายผู้บริโภคเดินทางไปยื่นหนังสืออีกหนึ่งฉบับที่รัฐสภาต่อนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้มีการบัญญัติให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ในรัฐธรรมนูญดังเดิมเหมือนรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550

นายบวรศักดิ์ กล่าวว่าเรื่ององค์การอิสะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคต้องพิจารณาเป็นรายมาตรา แต่กรณีที่ ครม.มีความเห็นให้ตัดองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคออกจากรัฐธรรมนูญ ต้องถามความเห็นจากนายวิษณุ เครืองาม

 

ข่าวบทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน:

|

Tags: องค์การอิสระ,, องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค , สิทธิผู้บริโภค , คอบช. , ผู้เสียหาย