2nd benefit

2nd benefit

ชวนชมหนังสั้น “เล่าเรื่องผู้บริโภค 6+1 เรื่อง” ฟรี!

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ) ร่วมกับแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย, สมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม, กลุ่มปลาเป็นว่ายทวนน้ำ, บริษัท กู้ดจ็อป โปรดักชั่น จำกัด, บริษัท เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น จำกัด, และ บริษัท เอสเอฟ ซีเนม่า ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), ชวนผู้สนใจร่วมชมหนังสั้น “เล่าเรื่องผู้บริโภค 6+1 เรื่อง” ฟรี เพื่อต้องการให้ภาพยนตร์สั้น เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภค และสื่อสารกับสังคมในวงกว้าง ผ่านทีมผู้กำกับระดับมืออาชีพ

 

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราเห็นผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ ถูกโกง ถูกหลอกทุกวัน แต่กลับรู้แต่หลงลืม หรือไม่รู้ว่าอันที่จริงแล้วเราก็มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาตั้งแต่ปี 2522 จึงทำให้ทุกคนยังประสบปัญหาผู้บริโภคอยู่ เพราะฉะนั้น ผู้บริโภคก็อยากมีองค์กรที่เป็นของตัวเองที่จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ บริโภค จากการต่อสู่มาอย่างยาวนานถึง 15 ปี ยังไม่มีกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และเนื่องจากคณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อ การคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองสภาได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเสร็จ และรอนำสู่การพิจารณาของทั้งสองสภาเพื่อให้การเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกฎหมาย ฉบับนี้ ซึ่งหากกฎหมายฉบับนี้ผ่าน นั่นจะเป็นกลไกใหม่ที่เป็นความหวังของผู้บริโภค จะช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองมากขึ้น

 

“ที่ผ่านมาเราทำงานรณรงค์ต่อสู้มาก็มาก แล้ว จึงคิดว่าถ้าปรับกลยุทธ์มาใช้ศิลปะ โดยเฉพาะหนังสั้นมาเป็นสื่อกลางบ้างน่าจะทำให้เข้าถึงประชาชนในฐานะผู้ บริโภคได้รู้จักมาตรา 61 องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และรับทราบประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีกฎหมายฉบับนี้มากขึ้น และในที่สุดผู้บริโภคช่วยสนับสนุนกฎหมายฉบับดังกล่าว” เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าว

 

ด้าน นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าว ว่า เพื่อเป็นการสื่อสารให้สังคมรู้ถึงสิทธิที่ตนพึงมีจึงมีการจับมือกับผู้ กำกับหนังมืออาชีพ 6 คน อาทิ พิมพกา โตวิระ กำกับหนังสั้นเรื่อง Heart Station, ไพจิตรศุภวารี กำกับหนังสั้นเรื่อง กรรมใคร...?, มานุสส วรสิงห์  กำกับหนังสั้นเรื่อง Priceless,ชาญ รุ่งเรืองเดชวัฒนา กำกับหนังสั้นเรื่อง กลับบ้าน, บุญส่ง  นาคภู่  กำกับหนังสั้นเรื่อง  Disconnected และพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับสารคดีสั้นเรื่อง 61 และสารคดีสั้นเล่าเรื่องผู้บริโภค โดยทั้งหมดเป็นหนังสั้นที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งสิ้น

 

“หนังสั้น “เล่าเรื่องผู้บริโภค  6+1 เรื่อง” นี้จะฉายให้ชมฟรี!! เพียง 4 รอบเท่านั้น โดยจะฉายในวันที่ 27 เมษายน 2556 จะฉาย 2 รอบ เวลา 16.00 น. และ 18.30 น. วันที่ 28 เมษายน 2556 1 รอบ ในเวลา 16.00 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนใน ฐานะที่เป็น “ผู้บริโภค” ได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคต่อไป เราต้องร่วมมือกัน” นายดนัยกล่าว